Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cross compliance, životní prostředí

ochrana živ.prostředí,alternativní zdroje energie, cross compliance

28/02/23

Ke snížení počtu přemnožených hrabošů pomůže MŽP 40 miliony. Zemědělci je budou moci hubit jen cíleně.

smf

TISKOVÁ ZPRÁVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MINITERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ: Ke snížení počtu přemnožených hrabošů pomůže MŽP 40 miliony. Zemědělci je budou moci hubit jen cíleně.

03/02/23

MZe a nové roztřídění erozně ohrožené půdy

smf

Ministerstvo zemědělství: Boj s půdní erozí neohrozí pěstování kukuřice a
brambor, a to ani na Vysočině. Chystají se nové postupy hospodaření. Zdroj: MZe

04/01/23

Pozvánka na seminář „Management sociálního odchovu telat v moderních typech krytých teletníků“

PV

Cílem semináře je předat účastníkům nejnovější odborné poznatky zpestřené o zahraniční trendy a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při odchovu mléčných telat jak z pohledu managementu, welfare, tak ale i při přípravě stavby teletníků na vlastní farmě.

12/12/22

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší

smf

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“

14/11/22

Další krok k posílení ochrany půdy: ještě šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích

smf

Ministerstvo zemědělství v registru půdy LPIS zveřejnilo předpokládanou vrstvu erozního ohrožení, která vychází z nového Strategického plánu SZP 2023–2027. Cílem je ochránit půdu před vodní erozí, která v Česku ohrožuje až 60 % cenné zemědělské půdy. Na těchto půdách bude nutné volit šetrnější metody hospodaření. Nová vrstva erozního ohrožení začne platit pro pole s hlubokými […]

18/08/22

Monitoring eroze

smf

Webová aplikaci Monitoring eroze zemědělské půdy, která slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí. Zdroj: VÚMOP