Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cross compliance, životní prostředí

ochrana živ.prostředí,alternativní zdroje energie, cross compliance

16/06/21

Carbon farming: Cesta k šetrnému a ziskovému hospodaření

smf

Carboneg je název českého projektu pro tzv. carbon farming. Carboneg podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality zemědělské půdy a zvýšení její úrodnosti. Zdroj: AK ČR

11/06/21

Schvalování programů použití kalů na zemědělské půdě

smf

Schválení programů použití kalů se řídí § 68 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zdroj: ÚKZÚZ

02/06/21

Carbon farming: Cesta k šetrnému a ziskovému hospodaření

smf

Carboneg je název českého projektu pro tzv. carbon farming. Carboneg podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality zemědělské půdy a zvýšení její úrodnosti.