Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ochrana životního prostředí

ochrana živ.prostředí

22/07/21

O CO2 JDE-jde o udržitelnou budoucnost

smf

Jde o udržitelnou budoucnost. Podporujeme obnovitelné zdroje, šetříme vodou a chceme být uhlíkově neutrální do roku 2026. Zdroj: Komerční banka

02/07/21

Od 1.července začala platit protierozní vyhláška

smf

Od 1. července posílí systém ochrany půdy o účinnou protierozní vyhlášku. Zdroj: MŽP

16/06/21

Carbon farming: Cesta k šetrnému a ziskovému hospodaření

smf

Carboneg je název českého projektu pro tzv. carbon farming. Carboneg podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality zemědělské půdy a zvýšení její úrodnosti. Zdroj: AK ČR

11/06/21

Schvalování programů použití kalů na zemědělské půdě

smf

Schválení programů použití kalů se řídí § 68 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zdroj: ÚKZÚZ

02/06/21

Carbon farming: Cesta k šetrnému a ziskovému hospodaření

smf

Carboneg je název českého projektu pro tzv. carbon farming. Carboneg podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality zemědělské půdy a zvýšení její úrodnosti.