Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ochrana životního prostředí

ochrana živ.prostředí

12/10/21

Jak na zdravou a živou krajinu

smf

Pro velký zájem o jarní seminář „Jak na zdravou a živou krajinu“ bude tato akce zopakována, a to online formou dne 11. listopadu 2021. Zdroj: ASZ

08/10/21

Upozornění pro zemědělce hospodařící v nitrátově zranitelné oblasti

smf

POVINNOST SPOČÍTAT BILANCI DUSÍKU ZA PODNIK DO 31.12.2021. Zdroj: RAK HK

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod

12/08/21

Balíček Fit for 55: Co můžeme očekávat?

smf

Evropská komise zveřejní nový klimaticko-energetický legislativní balíček, který má Evropskou unii přiblížit ke splnění cílů pro rok 2030. Nová legislativa má také nasměrovat EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Redakce EURACTIV přináší přehled nejdůležitějších bodů. Zdroj: EURACTIV

22/07/21

O CO2 JDE-jde o udržitelnou budoucnost

smf

Jde o udržitelnou budoucnost. Podporujeme obnovitelné zdroje, šetříme vodou a chceme být uhlíkově neutrální do roku 2026. Zdroj: Komerční banka

02/07/21

Od 1.července začala platit protierozní vyhláška

smf

Od 1. července posílí systém ochrany půdy o účinnou protierozní vyhlášku. Zdroj: MŽP

16/06/21

Carbon farming: Cesta k šetrnému a ziskovému hospodaření

smf

Carboneg je název českého projektu pro tzv. carbon farming. Carboneg podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality zemědělské půdy a zvýšení její úrodnosti. Zdroj: AK ČR

11/06/21

Schvalování programů použití kalů na zemědělské půdě

smf

Schválení programů použití kalů se řídí § 68 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zdroj: ÚKZÚZ

02/06/21

Carbon farming: Cesta k šetrnému a ziskovému hospodaření

smf

Carboneg je název českého projektu pro tzv. carbon farming. Carboneg podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality zemědělské půdy a zvýšení její úrodnosti.