Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ochrana životního prostředí

ochrana živ.prostředí

29/07/22

Monitoring eroze

smf

Webová aplikaci Monitoring eroze zemědělské půdy, která slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí.

15/07/22

Do českých stájí proniká automatizace

PV

Nedostatek pracovních sil v posledních letech významně zasahuje i do odvětví živočišné výroby. Jednou z cest, jak se s problémem vypořádat, může být automatizace některých procesů. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně navrhli systém automaticky řízeného pohybu dojnic ze stáje do místa dojení a zpět, který nejenom šetří lidem čas, ale zároveň přispívá i k větší pohodě zvířat. Novinku testovali v zemědělském družstvu, které se objevilo v kultovní české komedii Vesničko má středisková.

26/11/21

Zemědělství a voda – témata zahraniční spolupráce

PV

V současné době Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, z.s. realizuje další velký projekt Erasmus+ na téma: „Saving Water“. Do projektu jsou kromě České republiky zapojeny tři země, Španělsko, Portugalsko a Bulharsko. Tentokrát jsme byli hostitelskou zemí a měli jsme na toto téma určitě co nabídnout. Program byl zahájen na České zemědělské univerzitě v Praze přednáškou […]

26/10/21

Záznam semináře k nitrátové směrnici zaměřený na bilanci živin, skladování a používání hnojiv, technologických vod, upravených kalů a sedimentů.

smf

Dne 19. října 2021 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na bilanci živin, skladování a používání hnojiv, technologických vod, upravených kalů a sedimentů. Záznam celého webináře si můžete přehrát:  https://youtu.be/2iER38t0ZKY?t=97

12/10/21

Jak na zdravou a živou krajinu

smf

Pro velký zájem o jarní seminář „Jak na zdravou a živou krajinu“ bude tato akce zopakována, a to online formou dne 11. listopadu 2021. Zdroj: ASZ

08/10/21

Upozornění pro zemědělce hospodařící v nitrátově zranitelné oblasti

smf

POVINNOST SPOČÍTAT BILANCI DUSÍKU ZA PODNIK DO 31.12.2021. Zdroj: RAK HK

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod

12/08/21

Balíček Fit for 55: Co můžeme očekávat?

smf

Evropská komise zveřejní nový klimaticko-energetický legislativní balíček, který má Evropskou unii přiblížit ke splnění cílů pro rok 2030. Nová legislativa má také nasměrovat EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Redakce EURACTIV přináší přehled nejdůležitějších bodů. Zdroj: EURACTIV

22/07/21

O CO2 JDE-jde o udržitelnou budoucnost

smf

Jde o udržitelnou budoucnost. Podporujeme obnovitelné zdroje, šetříme vodou a chceme být uhlíkově neutrální do roku 2026. Zdroj: Komerční banka