Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ochrana vod

ochrana vod

08/10/21

Upozornění pro zemědělce hospodařící v nitrátově zranitelné oblasti

smf

POVINNOST SPOČÍTAT BILANCI DUSÍKU ZA PODNIK DO 31.12.2021. Zdroj: RAK HK

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod

01/08/16
22/08/14