Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ochrana vod

ochrana vod

01/08/16
22/08/14
10/06/14

Vše o nitrátové směrnici

smf

Ochrana vody při zemědělském hospodaření, podmínky pro dotace, výživa rostlin a hnojení.