Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

30/01/23

ČPI – Informace o výsledcích kontrol chovatelů včel v roce 2022

smf

V roce 2022 zkontrolovala Česká plemenářská inspekce 349 chovatelů včel, z toho u 85 chovatelů bylo kontrolou na místě zjištěno porušení plemenářského zákona.

24/01/23

Vliv dostupnosti síry v půdě na výnos

PV

Zpráva o výsledcích vegetační nádobové zkoušky za rok 2022, který je druhým rokem zkoušky

Vliv dostupnosti fosforu v půdě na výnos

PV

Zpráva o výsledcích dvouleté vegetační nádobové zkoušky

19/01/23

Sklizeň ovoce v roce 2022

PV

Výsledky roční sumarizace sklizně ovoce, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) potvrdily, díky příznivému počasí v druhé polovině roku 2022, vyšší sklizeň jádrovin. V případě peckovin byla zaznamenána nejnižší úroda u broskví, na kterých se negativně projevilo sucho v letních měsících.

16/01/23

Několik případů Aujeszkyho choroby u loveckých psů v závěru roku

PV

V České republice byly v závěru loňského roku potvrzeny tři případy úhynů loveckých psů na Aujeszkyho chorobu. Psi se s největší pravděpodobností nakazili od černé zvěře, se kterou se dostali do kontaktu během lovu. Státní veterinární správa (SVS) připomíná riziko, které domácím zvířatům hrozí při kontaktu s prasaty divokými, vývrhy z ulovených prasat divokých či při konzumaci jejich tepelně neupraveného masa. Chovatelé hospodářských zvířat by měli dodržovat podmínky biologické bezpečnosti. Nákaza není nebezpečná pro člověka a v chovech domácích prasat v ČR se dlouhodobě nevyskytuje.

03/01/23

Ptačí chřipka v ČR; aktuální informace

PV

V České republice jsou první tři ohniska ptačí chřipky H5N1 v letošním roce. Nacházejí se ve třech různých krajích: Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém. Dvě ohniska se nacházejí v malochovech, jedno v komerčním velkochovu drůbeže.

30/12/22

Záznam semináře SP SZP a právní předpisy EZ

smf

Přednáší Ing. Martin Prudil (ÚKZÚZ) -možnosti souběhu ekologické a konvenční produkce, elektronická evidence hnojiv, bilance dusíku

29/12/22

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2023

PV

Státní veterinární správa (SVS) a Ministerstvo zemědělství zveřejnily Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2023. Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat či myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Dokument zohledňuje vývoj nákazové situace.