Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

13/08/23

Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin (POR) a pomocných prostředků na ochranu rostlin (PP) dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR

smf

V přiloženém dokumentu naleznete otázky a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023. Dokument ke stažení Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

09/08/23

Přeprava na jatka nemocných nebo zraněných zvířat

smf

V souvislosti s nedávnými medializovanými případy nevhodného a nešetrného zacházení se zvířaty při jejich transportu a na jatkách vydala Státní veterinární správa upozornění na část legislativy, která se týká nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat určených k porážce na jatkách. Zdroj: ČSCHMS

21/07/23

Aktualizace vyhlášky o použití sedimentů na zemědělské půdě

smf

Od 1. července 2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Hlavním důvodem novelizace této vyhlášky bylo doplnění formuláře Hlášení o použití sedimentů na zemědělské půdě, který ve vyhlášce dosud chyběl. Formulář hlášení je nyní přílohou č. 7 vyhlášky č. 257/2009 Sb. Kromě údajů, které identifikují zemědělského podnikatele jež hodlá sedimenty aplikovat, obsahuje […]

07/07/23

Stav hraboše polního v červnu 2023

PV

Z výsledků dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá, že v červnu došlo celorepublikově k mírnému zvýšení stavu populací hraboše polního v porovnání s květnem. Průměrný počet 208 aktivních východů z nor na hektar tak dosáhl prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký a Zlínský se však hodnoty populací pohybovaly nad úrovni 2,7 a 2,8násobku prahu škodlivosti. Nově byly potvrzeny lokální škody hrabošem i v některých okresech středních Čech.

30/06/23

Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě (Portál farmáře, eAGRI)

smf

Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., konkrétně ustanovením § 60 odst. 7, se od 1. 7. 2023 zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 hektarů zemědělské půdy dle LPIS povinnost vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků v elektronické podobě umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího […]

12/06/23

Informace k zasílání elektronické evidence o použití POR

smf

Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě.

05/06/23

Výskyt hraboše polního v květnu 2023

smf

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukázaly, že v průběhu května došlo k dalšímu poklesu stavu populací hraboše polního. Celorepublikový průměrný počet 127 aktivních východů z nor na hektar, představuje hodnotu 2,5násobku aktuálního prahu škodlivosti.

10/03/23

Co mám dělat když (situace vzniklé z důvodu přemnožení hraboše polního)

smf

Jednoduchý návod, kam se obrátit v případě různých situací, vzniklých z důvodu přemnožení hraboše polního. Rozcestník pro zemědělce (PDF, 234 KB) Zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský