Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

19/07/21

Odborná způsobilost pro nakládání s POR

smf

Požadavek na uplatňování odborné způsobilosti při manipulaci s POR je v České republice zaveden od roku 2006. Zdroj: ÚKZÚZ

30/04/21

Informace pro zemědělce: Postup při řešení kalamitního výskytu hraboše na jaře 2021

smf

Dne 12.4. byly aktualizovány informace k postupu při řešení kalamitního výskytu hraboše na jaře 2021.

14/04/21

Ukončení nouzového stavu ve vztahu k odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

smf

Vzhledem k tomu, že ke dni 11. 4. 2021 byl v České republice ukončen nouzový stav, nicméně přetrvává nepříznivá epidemická situace a jsou v platnosti mimořádná opatření,* sděluje ÚKZÚZ aktuální přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

08/12/20

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021 byla zveřejněna

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní veterinární správa (SVS) zveřejnily na svých úředních deskách Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (dále jen Metodika 2021). Jeden ze zásadních koncepčních dokumentů pro státní veterinární dozor a důležitý dokument pro chovatele hospodářských zvířat či myslivce každoročně navrhuje rozsah povinných preventivních a diagnostických úkonů, které mají předcházet vzniku a šíření nákaz a nemocí […]

20/05/20

Nová webová sekce SVS – Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace

Na webových stránkách Státní veterinární správy (SVS) vznikla nová sekce – Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace. V sekci lze nalézt informace týkající se zdravotní nezávadnosti krmiv, manipulace s vedlejšími živočišnými produkty (VŽP) včetně výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu (petfood) a stručně je zde popsána také veterinární asanace zahrnující DDD (dezinfekce, deratizace a dezinsekce) a odchyt zvířat. Co jsou […]