Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

12/05/22

Výstava invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás

PV

Dne 10. května 2022 proběhlo slavnostní zahájení výstavy Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) pod názvem „Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás.“ Prostřednictvím výstavy ÚKZÚZ informuje veřejnost o známých i méně známých příkladech invazí na náš kontinent a o možnostech, jak se jim bránit. Panelová výstava je umístěna na střešní terase Národního zemědělského muzea v Praze až do 3. července 2022.

05/05/22

Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve zranitelné oblasti

PV

Výroční zpráva o výsledcích přesné polní zkoušky
11. pokusný rok – 2021

28/03/22

Výskyt původce nákazy včel varroázy se v ČR meziročně zvýšil

PV

Z letošních výsledků pravidelného monitoringu varroázy vyplývá, že se ve srovnání s loňským rokem zvýšil výskyt původce této nákazy, roztoče Varroa destructor. Snížil se podíl stanovišť zcela bez přítomnosti roztočů. Zároveň vzrostlo procento stanovišť s průměrným počtem roztočů nad 3. Státní veterinární správa (SVS) v této souvislosti upozorňuje včelaře, že na stanovištích s nálezem vyšším než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo, mají v souladu s platnou Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022 povinnost nejpozději do 15. dubna provést léčebné ošetření všech včelstev na daném stanovišti.

16/03/22

Olejniny 2022

PV

SDO – ozimá řepka ozimá, len setý PO – hořčice bílá, mák setý, kmín kořenný

18/02/22

Materiály z webináře „Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin“

smf

Materiály z webináře „Přípravky na ochranu rostlin jako součást integrované ochrany rostlin“ Ve středu 2. února 2022 se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnil webinář „PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN JAKO SOUČÁST INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN“ online akce ÚKZÚZ, která představila veřejnosti prostřednictvím prezentací odborníků z Ministerstva zemědělství, České zemědělské univerzity, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a […]

16/12/21

Výskyt hraboše polního v závěru roku 2021

smf

Výskyt hraboše polního v závěru roku 2021 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí celoroční monitoring výskytu hraboše polního. Intenzita výskytu tohoto škůdce aktuálně odpovídá situaci let bez gradace. K preventivním opatřením, které lze nyní využít, patří instalace berliček pro dravce, a to zejména do porostů krmných plodin. Stav hraboše polního od počátku letošního roku […]

06/12/21

Výrazné rozšíření oblastí s intenzivním odlovem prasat

smf

Ochrana hranic se zesiluje Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství výrazně rozšířila oblasti s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem. Až dosud se nacházela v nejrizikovějších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje, mezi Hřenskem a Harrachovem. Nyní pokračuje dál podél česko-polské hranice na východ a zasahuje příhraniční oblasti Královéhradeckého, […]

26/11/21

Tisková zpráva SVS – SVS upřesňuje MVO v souvislosti s ptačí chřipkou vůči malým chovatelům drůbeže

PV

Státní veterinární správa (SVS) upřesňuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností, která byla v souvislosti s ptačí chřipkou vyhlášena a nařizují zákaz chovu drůbeže ve venkovních prostorech všem chovatelům.

12/11/21

Certifikace kategorie konzumních brambor vypěstovaných v režimu kvality Q CZ

smf

Certifikace kategorie konzumních brambor vypěstovaných v režimu kvality Q CZ dokončena  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zajišťuje certifikaci produktů z konzumních brambor v režimu kvality Q CZ. Zájem o certifikaci, která poskytuje spotřebiteli záruku vysoké kvality, projevilo do 30. dubna 2021 celkem 107 pěstitelů a zpracovatelů. Po dokončení certifikace vyprodukovaných konzumních brambor v kategorii B1 následuje certifikace […]

03/11/21

EU upravuje fytosanitární opatření pro dovoz osiv a sadby rajčete a paprik

PV

V souvislosti s virem hnědé vrásčitosti plodů rajčete (ToBRFV), který postihuje nejen rajčata, ale i papriky, vešlo 3. listopadu 2021 v platnost rozšířené legislativní opatření EU. Nejzásadnější změnou je navýšení četnosti testování zásilek osiva a rostlin určených k výsadbě při dovozních kontrolách z Číny a Izraele. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský i nadále věnuje ochraně před zavlečením ToBRFV na naše území značnou pozornost.