Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Poradenství

Poradenství

02/11/22

Webinář „Nitrátová směrnice 2022 – podzim – ekoplatba OH, AEKO, EZ“

smf

  Webinář „Nitrátová směrnice 2022 – podzim – ekoplatba OH, AEKO, EZ“ 19. 10. 2022 Dne 19. října 2022 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na návaznosti mezi podmínkami nitrátové směrnice a připravované ekoplatby OH a implementaci vybraných opatření II. pilíře v rámci Strategického plánu SZP 2023-2027. Videozáznam webináře Prezentace: Návaznosti mezi […]

20/10/22

Přidán nový termín semináře na Pardubicku. Pozvánka na seminář zaměřený na téma “ Využití Portálu farmáře – práce s aplikací Evidence přípravků a hnojiv“

PV

Agrovenkov, o.p.s. Vás zve na odborný seminář zaměřený na téma „Využití Portálu farmáře – práce s aplikací Evidence přípravků a hnojiv“.
Termín konání: úterý 22. listopadu 2022

19/10/22

AKTUALIZOVANÁ VERZE METODIKY „HOSPODAŘENÍ VE ZRANITELNÝCH OBLASTECH – 5. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE“ (2022)

smf

Metodika vychází z platného nařízení vlády č. 262/2012 Sb., po jeho novelizaci v létě 2020. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v ČR platné od roku 2020 jsou přehledně popsány na začátku metodiky. Na základě novelizace legislativy hnojiv (podzim 2021) byla metodika v roce 2022 aktualizována. Aktualizované znění metodiky ve formátu pdf naleznete zde (verze ve wordu). Zdroj: www.nitrat.cz

18/10/22

BILANCE DUSÍKU ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2021/2022

smf

Pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) jsme opět připravili jednoduchý sešit v excelu. Výpočet je stejný jako za předchozí rok, s několika úpravami… Nový excel pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 najdete zde.

17/10/22

Metodický postup pro optimalizaci velikosti zemědělských pozemků

smf

Metodika vznikla na základě výstupu Funkčního úkolu Ministerstva zemědělství „Integrace optimalizace velikosti a rozměrových parametrů půdních bloků ve vztahu k efektivní zemědělské výrobě a ochraně zemědělského půdního fondu do samostatného modulu Protierozní kalkulačky“ s dobou řešení v letech 2016 – 2017.