Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

13/01/21

Informace pro žadatele Národních dotací dotačního programu 13. pro rok 2021

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Dotace

Zpřesnění Zásad pro žadatele z dotačního programu AGRICOVID Potravinářství

Lenka Brožková

Dne 11. 1. 2021 došlo pro žadatele ke zpřesnění Zásad k poskytování dotačního programu AGRICOVID Potravinářství. Termín, ve kterém mohou žadatelé podávat své žádosti, byl prodloužen o dva týdny, žádosti tak budou přijímány až do 31. ledna 2021. Dále došlo k úpravě podmínek ve věci posuzovaní bezdlužnosti žádajícího subjektu, nově musí být tato podmínka splněna ke dni […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace

07/01/21

Možnost čerpání finanční podpory z dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

Lenka Brožková

Příjem žádostí o dotaci probíhá do 15. ledna 2021. Ministerstvo zemědělství v návaznosti na negativní dopad přijatých opatření proti koronaviru připravilo nový Dotační program, který by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin a zejména eliminovat riziko ukončení činnosti potravinářských podniků, které se podílejí na zajištění základních potřeb zajištění potravin pro obyvatele České republiky. Dotační program je […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace

05/01/21

Nastavení kontaktních údajů a ověření správnosti doručovacích adres chovatelů

Lenka Brožková

V rámci nového registru zvířat byla vylepšena funkcionalita pro správu kontaktních údajů (osob, telefonů a mailů) a doručovacích adres pro chovatele.(více po prokliku nadpisu novinky) Obsluha se provádí na záložce Správa kontaktů. Odkaz na instruktážní video je k dispozici zde a  stejný odkaz je uveden i pod ikonou otazníku na záložce Správa kontaktů. Doporučujeme zejména revizi kontaktních […]

04/01/21

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

Lenka Brožková

V příručce pro zemědělce najdete aktuální podmínky kontrol podmíněnosti pro rok 2021. Níže jsou shrnuty změny pro nový rok. Současně zde připojujeme informace k povinné registraci provozovatele potravinářského podniku. ZMĚNY V OBLASTI PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu: DZES 3 a) Zacházení se závadnými látkami v rámci ochrany povrchových a […]