Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

30/11/23

ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ FINANČNÍ PODPORY v roce 2023

smf

SZIF zveřejňuje dle § 7 nařízení vlády č. 306/2023 Sb., výši sazby. Zdroj: SZIF

27/11/23

Informace z EU k rozsahu úhoru v roce 2024

smf

Jedenáct členských států EU, včetně Francie, volá po větší flexibilitě při ponechávání půdy ladem, které po nich požaduje reformovaná společná zemědělská politika EU (SZP). Zdroj: Euraktiv.cz

21/11/23

Společnost PGRLF, a.s., stanovila sazby Finanční podpory pojištění pro rok 2023

smf

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., pro tento rok stanovil výši podpory v rámci jednotlivých programů mezi 40 % až 52 % uhrazeného pojistného. Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor. „Podpora […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace, PGRLF

13/11/23

Zákaz hnojení platí i pro ekoplatbu

smf

Na dokončení hnojení kejdou, digestátem, kompostem, hnojem apod. již nezbývá mnoho času. Nejen ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) podle nitrátové směrnice nastává období „zimního“ zákazu hnojení. Vedle toho samozřejmě platí zákaz hnojení za nepříznivých podmínek, tedy, pokud je půda zaplavená, přesycená vodou, promrzlá nebo pokrytá sněhem, a to bez ohledu na datum. Požadavek na zákaz […]

10/11/23

Sedm procent zemědělských podniků v EU vyrábí téměř polovinu produkce

smf

Ve struktuře evropského zemědělství vysoce převažují rodinné farmy, které tvoří 93 procent všech zemědělských podniků v Evropské unii a zaměstnávají 78 procent pracovní síly v zemědělství. Mnohem nižší je však podíl rodinných farem na celkové zemědělské produkci EU, na výměře obdělávané půdy a počtu chovaných hospodářských zvířat. Vyplynulo to z údajů statistického úřadu Eurostat pro rok 2020, které zveřejnily v těchto dnech. Autor článku: Klaudia Lászlóová – polnoinfo.cz

08/11/23

Ministerstvo zemědělství poskytne zemědělcům z národních zdrojů 2,5 miliardy korun. Vláda projednala národní dotace pro zemědělství na rok 2024

PV

V příštím roce získají zemědělci a potravináři z národního rozpočtu 2,5 miliardy korun. Z toho více než 1,8 miliardy podpoří živočišnou výrobu, téměř 350 miliónů rostlinnou výrobu, 100 miliónů je určeno pro potravinářství a téměř 200 miliónů na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství. Materiál o národních dotacích připravený Ministerstvem zemědělství dnes projednala vláda.

Zařazeno v Aktuality, Dotace