Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

10/07/20

Nová vyhláška k Registru de minimis

Lenka Brožková

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 298/2020 Sb., která stanovuje obsah a rozsah údajů zaznamenávaných poskytovatelem podpory de minimis do Registru de minimis (RDM). Znění nové vyhlášky č. 298/2020 Sb., o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020 základní změny v Pravidlech pro 10. kolo,nejčastější chyby žadatelů (informační materiál)

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Dotace