Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

28/03/23

Semináře k příjmu Jednotné žádosti 2023

smf

Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti.

24/03/23

Nová verze kalkulátoru provozních podpor vybraných dotačních titulů v roce 2023

smf

Ke dni 23.3.2023 byla publikována nová verze kalkulátoru provozních podpor vybraných dotačních titulů pilíře I tak, aby byly v souladu se schválenou a zveřejněnou verzí Strategického plánu SZP-CZ 2023+, který je publikován na webovém portálu MZe

Zařazeno v Aktuality, Dotace 2023-2027

21/03/23

Dotační podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže může zemědělcům přinést až 800 milionů

smf

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začal vydávat zálohová rozhodnutí na opatření, která jsou zaměřená proti šíření nákaz prasat a na ozdravování chovů drůbeže.

20/03/23

Odpovědi na dotazy z webinářů k SZP 2023

smf

Odpovědí na dotazy z webinářů k jednotné žádosti. Zdroj: MZe

17/03/23

Návod k prokázání aktivního zemědělce na Portálu farmáře pro Jednotnou žádost 2023

smf

Toto video přehledně ukazuje a vysvětluje postup k prokázání aktivního zemědělce na Portálu farmáře jako podklad pro Jednotnou žádost. Zdroj: ASZ

16/03/23

Společnost PGRLF, a.s., upravuje pokyny programu Zemědělec

smf

V souladu se změnami právních předpisů Evropské unie společnost Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje pravidla programu Zemědělec.

Zařazeno v Dotace, PGRLF

14/03/23

SZIF připravuje informační kampaň pro monitoring pomocí systému AMS

smf

SZIF připravuje informační kampaň pro monitoring pomocí systému AMS (moderní monitoring zemědělských ploch pomocí družicových systémů), který startuje letos a bude se týkat všech žadatelů hlavních zemědělských dotací jako jsou přímé platby. SZIF bude postupně obeznamovat budoucí uživatele nového systému o tom, jak a kdy bude systém skutečně spuštěn. Další informace byla zveřejněna v prvním […]

Podopatření na podporu integrované produkce ovoce, vinné révy a zeleniny přináší téměř 304 milionů korun do zemědělského sektoru

PV

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začal vydávat rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO), která se týkají integrované produkce ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku. Celkem za všechna podopatření zemědělci zažádali o téměř 304 milionů korun. Dotační podporu obdrží více než 900 žadatelů.