Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

21/06/22

Mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty !

smf

20. června 2022 byl zahájen příjem žádostí na mimořádnou podporu na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích.

Zařazeno v Aktuality, Dotace

10/06/22

Ekoschémata – návrh úprav pro diskusi s EK v návaznosti na obdržené připomínky k SP SZP

smf

Materiál vykomunikovaný s Ministerstvem životního prostředí obsahující návrh úprav ekoschémat, který bude za Ministerstvo zemědělství diskutován s Evropskou komisí v návaznosti na její připomínky k Strategickému plánu SZP. O výstupech z technických konzultací vás budeme následně informovat.

Co se týče nastavení podmíněnosti, zejména DZES 6 a 7, diskuse s Komisí prozatím nebyly uzavřeny, Komise neakceptovala argumenty ČR a ponechává své připomínky otevřené k dalšímu řešení.

Zařazeno v Dotace, Dotace 2023-2027

08/06/22

Zemědělské národní dotace v měsíci červnu 2022

smf

Stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce června.

01/06/22

Vedení evidence hnojení v MS Excel

smf

Na základě požadavků zemědělců ohledně požadavků vést evidenci hnojení, pastvy, osevů a výnosů plodin v elektronické formě v programu MS Excel, byl připraven vzorový formát souboru pro vedení těchto evidencí.

30/05/22

Ministr Nekula: Podporu malým a středním podnikům zachováme, zemědělci dostanou oproti současnosti ročně až 8 miliard korun navíc

smf

V rámci vypořádání připomínek Evropské komise ke Strategickému plánu společné zemědělské politiky (SZP) se nebude měnit navržená redistributivní platba ve výši 23 % na prvních 150 hektarů každého zemědělského podniku.