Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Alternativní zdroje energie

alternativní zdroje energie

10/01/14
21/11/13
08/11/13

Jak si vedly obnovitelné zdroje v roce 2012?

Jak si vedly obnovitelné zdroje v roce 2012? Zdroj: Třetí ruka

06/11/13

Odborný seminář pořádaný VÚZT Praha

Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie.

22/10/13

Zelený farmář

Nedaleko Kolína najdete farmu, ve které se točí vrtule větrné elektrárny, najdete tu solární panely a na objektu je vidět, že se tu pořád něco buduje. Zdroj: technik.ihned.cz

03/09/13
06/08/13

Výzkum energetické kukuřice ve smíšené kultuře s fazolem obecným

Kukuřice by se v budoucnu mohla pěstovat ve smíšené kultuře s fazolem obecným. Zdroj: ÚZEI