Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Alternativní zdroje energie

alternativní zdroje energie

17/02/14

Pozvánka na workschop o provozování BPS

smf

Pozvánka na workschop o provozování BPS

10/01/14

Publikace MZe k možnostem energetického využití biomasy

smf

MZe vydalo publikaci k možnostem energetického využití biomasy .

21/11/13

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2013

smf

Pozvánka – KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2013.

08/11/13

Jak si vedly obnovitelné zdroje v roce 2012?

smf

Jak si vedly obnovitelné zdroje v roce 2012? Zdroj: Třetí ruka

06/11/13

Odborný seminář pořádaný VÚZT Praha

smf

Technika a technologie pro využití biomasy jako obnovitelného zdroje energie.

22/10/13

Zelený farmář

smf

Nedaleko Kolína najdete farmu, ve které se točí vrtule větrné elektrárny, najdete tu solární panely a na objektu je vidět, že se tu pořád něco buduje. Zdroj: technik.ihned.cz

03/09/13

Aktuální přehled bioplynových stanic v České republice

smf

Aktuální přehled bioplynových stanic v České republice. Zdroj: MZe

06/08/13

Výzkum energetické kukuřice ve smíšené kultuře s fazolem obecným

smf

Kukuřice by se v budoucnu mohla pěstovat ve smíšené kultuře s fazolem obecným. Zdroj: ÚZEI