Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontakt

Agrovenkov o.p.s., držitel statutu Krajského informačního střediska  pro zemědělství a rozvoj Pardubického kraje, je zaměřen v oblasti poskytování informací na bezplatný přenos informací od centrálních orgánů a krajského úřadu cílovým skupinám v regionu.

 

Kontaktní údaje:

AGROVENKOV o.p.s, Poděbradova 842, 537 01 Chrudim, IČ: 27466175

Korespodeční adresa:    

Agrovenkov o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

 

Ředitel a Statutární zástupce:       

Ing. Lenka Brožková, e-mail : brozkova.agrovenkov@seznam.cz, tel.:604 676 429

Předseda správní rady:

Ing. František Smítal, e-mail: agrovenkov.uo@tiscali.cz, tel. 604205685

 

Adresy středisek Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

 

Pracoviště Chrudim, Poděbradova 909, PSČ 537 01 Chrudim, II. patro č. dv. 214 a 215

Ing. Vanda Rektorisová, MSc., tel. 469 622 390, oakcr@chrudim.cz

 

Pracoviště Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, I.patro č. dv. 210

Ing. František Smítal, tel. 465 553 267, agr.kom.uo@seznam.cz

 

Pracoviště Svitavy, Olomoucká 26, PSČ 568 02 Svitavy, I. patro č. dv.32

Ing. Josef Gracias, tel. 461 531 724, aksv@nextra.cz

 

Pracoviště Pardubice, Boženy Němcové 231, PSČ 530 02 Pardubic, II. patro budovy

Ing. Josef Štěpanovský, tel. 607 115 245,  oakpa@volny.cz

 

 

Na jednotlivých regionálních střediscích získáte mnohé potřebné informace k  zemědělské problematice. Můžete se zde i zaregistrovat do  Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje.