Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontakt

Agrovenkov o.p.s., držitel statutu Krajského informačního střediska  pro zemědělství a rozvoj Pardubického kraje, je zaměřen v oblasti poskytování informací na bezplatný přenos informací od centrálních orgánů a krajského úřadu cílovým skupinám v regionu.

 

Kontaktní údaje:

AGROVENKOV o.p.s, Poděbradova 842, 537 01 Chrudim, IČ: 27466175

Korespodeční adresa:    

Agrovenkov o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

 

Ředitel a Statutární zástupce:       

Ing. Petra Vaňousová, e-mail: vanousova@agrovenkov.com, tel. 604 676 429

Předseda správní rady:

Miroslav Krčil, DiS, e-mail: miroslav.krcil@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 120

 

Adresy středisek Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

 

Pracoviště Chrudim, Poděbradova 909, PSČ 537 01 Chrudim, II. patro č. dv. 214 a 215

Ing. Vanda Rektorisová, MSc., tel. 469 622 390, info@rakpa.cz

Ing. Václav Kroutil, tel. 724 652 043, oakcr@chrudim.cz

 

Pracoviště Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí, I.patro č. dv. 210

Ing. František Smítal, tel. 465 553 267, agr.kom.uo@seznam.cz

 

Pracoviště Svitavy, Olomoucká 26, PSČ 568 02 Svitavy, I. patro č. dv.32

Ing. Marie Adamová tel. 731 537 488, aksv@nextra.cz

 

Pracoviště Pardubice, Křičeň 102 ,PSČ  533 41 Křičeň

Ing. Josef Štěpanovský, tel. 607 115 245,  oakpa@volny.cz

 

 

Na jednotlivých regionálních střediscích získáte mnohé potřebné informace k  zemědělské problematice. Můžete se zde i zaregistrovat do  Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje.