Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

12/04/21

PREZENTACE A VIDEA – Jednotná žádost 2021 

smf / SZIF

Vše potřebné k úspěšnému podání JŹ na rok 2021

11/03/21

Mze vyhlásilo druhou výzvu programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ

smf

ŠKOLENI na téma: ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2021 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

smf

Záměrem webinářů je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

21/08/19

Zpravodaj SZIF 4/2019

Lenka Brožková

Informace SZIF

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

10/07/19

Manuál k dotačnímu programu 8.F. -Nákazový fond

Lenka Brožková

Informace SZIF

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

26/06/19