Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

01/11/22

Newsletter SZIF

PV

září/říjen 2022

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

18/10/22

Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí SAPS

PV

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zahájil vydávání rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS). Ihned po odeslání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci bude vyplácet zálohy ve výši 70 %. Letošní sazba činí 3 213,91 korun na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po 1. prosinci.

29/09/22

Otázky a odpovědi k zavedení monitoringu pomocí systému MACH

smf

Díky systému MACH, který sleduje stav pozemků dálkově, se sníží počet časově náročných kontrol na místě, které většinou vyžadují spoluúčast žadatele na místě.

26/09/22

Informace SZIF

smf

SZIF informuje.

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

13/09/22

SZIF vyplatil již 70 % mimořádných podpor

smf

Téměř 587 milionů korun již našlo své příjemce v rámci mimořádných podpor v sektorech chovu prasat, drůbeže, dojeného skotu a dále pěstování jablek nebo brambor.