Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

29/07/22

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

PV

Od 01.08.2022 do 31.8.2022 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2023 – dotační podprogram 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.

01/07/22

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2022 – Ohlášení využití úhoru s porostem

PV

Dnešním dnem bylo na Portále farmáře SZIF spuštěno podávání formuláře na Ohlášení využití úhoru s porostem, který žadatelé deklarovali v Jednotné žádosti 2022 jako plochu využívanou v ekologickém zájmu (dále jen „EFA“).

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF