Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

03/01/22

INFORMACE PRO UŽIVATELE K OHLÁŠENÍ ZMĚNY KULTURY TRAVNÍ POROST (G) NA ÚHOR (U)

smf

V návaznosti na přibývající situace, kdy uživatelé ohlašují změnu kultury travní porost (G) na úhor (U), bychom chtěli připomenout, že taková změna není v souladu s legislativou. Dle nařízení vlády č. 307/2014 Sb. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, § 3 odst. 4, se úhorem rozumí: „zemědělsky obhospodařovaná orná půda ležící ladem, […]

21/12/21

CO PŘINESE ROK 2022 ?

smf

CO PŘINESE ROK 2022 ? Příprava nové Společné zemědělské politiky (SZP) Podobu SZP na roky 2023–2027, na kterou má být vyčleněno 343 miliard eur (8,7 bilionu korun), již schválili ministři zemědělství členských států a poslanci Evropského parlamentu. Potvrdit nová pravidla ještě musí jednotlivé státy EU. Ty zároveň mají Evropské komisi předložit Strategické plány SZP do […]

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF