Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

06/08/21

Dlouhodobá vize EU pro venkovské oblasti

smf

Dne 30. června 2021 předložila Evropská komise dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU, v níž jsou uvedeny problémy a obavy, s nimiž se tyto oblasti potýkají,a možné příležitosti, které se těmto regionům nabízejí. Cílem této vize, na základěočekávání a rozsáhlých konzultací s občany a dalšími aktéry ve venkovskýchoblastech, je, aby se venkovské oblasti staly silnějšími, propojenými, odolnými a prosperujícími. Zdroj_ SZIF

30/07/21

Informace pro žadatele k dotačnímu titulu 20.B.- welfare drůbeže

smf

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 20.B. – podání žádosti o dotaci 2022   Příručka pro žadatele – ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI 20.B. – pro sledované období 2022

17/06/21