Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

Informace SZIF

21/03/23

Dotační podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže může zemědělcům přinést až 800 milionů

smf

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začal vydávat zálohová rozhodnutí na opatření, která jsou zaměřená proti šíření nákaz prasat a na ozdravování chovů drůbeže.

14/03/23

SZIF připravuje informační kampaň pro monitoring pomocí systému AMS

smf

SZIF připravuje informační kampaň pro monitoring pomocí systému AMS (moderní monitoring zemědělských ploch pomocí družicových systémů), který startuje letos a bude se týkat všech žadatelů hlavních zemědělských dotací jako jsou přímé platby. SZIF bude postupně obeznamovat budoucí uživatele nového systému o tom, jak a kdy bude systém skutečně spuštěn. Další informace byla zveřejněna v prvním […]

Podopatření na podporu integrované produkce ovoce, vinné révy a zeleniny přináší téměř 304 milionů korun do zemědělského sektoru

PV

Státní zemědělský intervenční fond (Fond) začal vydávat rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO), která se týkají integrované produkce ovoce, vinné révy, zeleniny a jahodníku. Celkem za všechna podopatření zemědělci zažádali o téměř 304 milionů korun. Dotační podporu obdrží více než 900 žadatelů.

13/03/23

Pěstitelé ovocných druhů získají podporu vyšší než 89 milionů korun

PV

Dnes Státní zemědělský intervenční fond (Fond) zahajuje vydávání rozhodnutí na vyplácení dobrovolných podpor, které jsou vázané na produkci (VCS), a to na ovoce s vysokou i velmi vysokou pracností. Podporu celkově obdrží více než 630 zemědělců v celkové výši 89,04 mil. korun.

09/03/23

Newsletter SZIF

PV

1 / 2023

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

06/03/23

102 milionů korun přináší podopatření zaměřená na zatravnění orné půdy, ochranu čejky chocholaté a údržbu odtokových drah

PV

Dnes zahájil Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydávání rozhodnutí na podopatření v rámci Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) a navazujících opatření (NAEKO) týkajících se zatravnění orné půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku a ochrany čejky chocholaté. Celkem za všechna podopatření získají zemědělci více než 102,08 milionů korun, ty obdrží více než 1 700 žadatelů.

03/03/23

Ministerstvo zemědělství podpoří chovatele prasat novou dotací ve výši 2 miliardy korun, další prostředky půjdou na ochranu přírody

PV

Ministerstvo zemědělství (MZe) chce do roku 2027 poskytnout chovatelům přibližně 2 miliardy korun na očkování prasat proti infekčním nemocem. Další prostředky půjdou zemědělcům, kteří hospodaří v přírodně cenných oblastech Natura 2000, horských oblastech nebo na méně kvalitních pozemcích. Příspěvky jsou určeny také na zalesňování zemědělské půdy. Čtyři nařízení připravené na MZe, které českému zemědělství přinesou více než 23 miliard korun schválila vláda.