Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe ČR – ÚZEI Praha

MZe ČR – ÚZEI Praha

07/02/23

On-line semináře pro žadatele – jednotná žádost 2023

smf

On-line semináře pro zájemce, kteří budou letos podávat Jednotnou žádost o dotace ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027 (SZP).

03/02/23

MZe a nové roztřídění erozně ohrožené půdy

smf

Ministerstvo zemědělství: Boj s půdní erozí neohrozí pěstování kukuřice a
brambor, a to ani na Vysočině. Chystají se nové postupy hospodaření. Zdroj: MZe

18/01/23

Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP

smf

16.1.2023 Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících […]

13/01/23

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2023

smf

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru průřezových činností a zemědělských informací Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2023. Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných […]

12/01/23

Informace Mze k vymezení neprodukčních ploch

smf

Vážení zemědělci, včera byla na webových stránkách ministerstva zemědělství zveřejněna poměrně závažná informace, která ovlivní vymezení neprodukčních ploch požadovaných podle nového nastavení SZP-  „DZES 8. Minimální podíl z výměry zemědělského podniku pro neprodukční, zachování krajinných prvků a zákaz ořezu keřů a stromů v období hnízdní a odchovu ptáků.“ Hlavní změna je, že po schválení nové legislativy bude […]