Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe ČR – ÚZEI Praha

MZe ČR – ÚZEI Praha

24/05/23

Zprávy z Ministerstva zemědělství

PV

5/2023
informační zpravodaj Ministerstva zemědělství

17/05/23

Ministerstvo zemědělství má hotový komplexní plán proti suchu na příští léta

smf

Zajistit vodní zdroje s pitnou vodu pro obyvatele, zadržet a posílit vodu v krajině pro přírodu i zemědělskou produkci a zabezpečit energetické zdroje. To jsou hlavní cíle Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky na období 2023-2027 Ministerstva zemědělství (MZe). Materiál vypracovaný ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) dnes schválila vláda.

09/05/23

Výroční zpráva pro přímé platby za rok 2022

smf

Cílem této zprávy je podat přehled o nastavení přímých plateb v ČR v roce 2022 včetně meziročního srovnání.

28/04/23

Zelená zpráva 2021

PV

Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2021 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství.

24/04/23

Počty českých pracovníků v zemědělství klesají, sklizeň zachraňují pomocníci ze zahraničí

PV

Zaměstnanost v zemědělství je v posledních třech letech relativně stabilizovaná,
předloni klesla pouze o 1 procento na 97 800 lidí. Ještě před pětadvaceti lety však
v oboru pracovalo téměř dvojnásobně více lidí. Zemědělské podniky proto doplňují
nedostatek českých zaměstnanců sezónními pracovníky ze zahraničí.

06/04/23

Ministr zemědělství: Vysoká kvalita obilí je pro nás zásadní, kontroly dovozu budou intenzivní

PV

Kvalita obilí na českém trhu je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni, a to díky důkladnému systému kontrol nejen tuzemské produkce, ale i dovozového obilí. S ohledem na zvýšený tranzit zemědělského zboží přes naše území se kontroly ještě více zintenzivní. Ukrajinské obilí, které se exportuje přes tzv. Solidarity Lanes, by mělo primárně směřovat na trhy mimo EU, kam bylo původně určené. O situaci dnes ráno mimořádně jednala pracovní skupina na Ministerstvu zemědělství (MZe).

Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU

PV

Problematika pásů kolem vod

smf

V návaznosti na zvýšený počet dotazů ve věci pásů kolem vod v LPIS uvádíme podrobnější informace o jejich implementaci do LPIS a případný návod, jak postupovat v případě nesouhlasu s jejich vymezením. Více po prokliku nadpisu novinky.