Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe ČR – ÚZEI Praha

MZe ČR – ÚZEI Praha

16/10/23

Ohlášení chyb ve vrstvě vodstva v souvislosti s pásy u vody

smf

Na základě  Vašich  častých dotazů  ve  věci postupu ohlášení chyb ve vrstvě vodstva v souvislosti s pásy u vody uvádíme  stručný postup  jak postupovat pří ohlášení zjištěné  chyby ( více po prokliku  nadpisu článku). Ohlášení  chyby  je možné provést prostřednictvím geoportálu ČUZK: https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/.  Při hlášení chyb prosíme o maximální  využití  tohoto odkazu, který  je primárně  k tomuto účelu […]

03/10/23

Finanční zdraví

smf

Hodnocení finančního zdraví žadatelů vyplývá z podmínek jednotlivých intervencí. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele. Hodnocení finančního zdraví se provádí za poslední tři „účetně“ uzavřené roky, tj. tři po sobě navazující období předcházející roku podání Žádosti o dotaci. Výjimka platí pro případy, kdy byl podnik založen nebo […]

15/09/23

2. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

smf

Dne 1. 9. 2023 schválil ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 2. kolo příjmu žádostí. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí pro intervence 38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch a 39.73 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin. Příjem […]