Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe ČR – ÚZEI Praha

MZe ČR – ÚZEI Praha

18/05/21

Harmonogram výplat národních dotací v roce 2021

smf

Harmonogram_prijmu_Narodnich_dotaci_2021

14/05/21

Novela nařízení vlády k podmíněnosti a změna pro požadavek standardu pěstování souvislé plochy jedné plodiny

smf

Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb. mění číselné označení požadavku standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterým se omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy.

12/05/21

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství

smf

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství. Vyplývá to z plánu Ministerstva zemědělství na roky 2021-2027

02/05/21

Nitrátová směrnice, živiny,rizikové prvky, pomocné látky, odpady

smf

Prezentace ing. Jana Klíra, CSc. – webinář dne 27.4.2021

01/05/21

Zelená zpráva za rok 2019

smf

Zpráva Mze o českém zemědělství v roce 2019.

30/04/21

Informace pro zemědělce: Postup při řešení kalamitního výskytu hraboše na jaře 2021

smf

Dne 12.4. byly aktualizovány informace k postupu při řešení kalamitního výskytu hraboše na jaře 2021.

26/04/21

Projednávání Strategického plánu SZP 2022+ s nevládními organizacemi

smf

V rámci přípravy Strategického plánu SZP probíhají konzultace s odbornými partnery ve formě pracovních skupin. Níže naleznete prezentace z již proběhlých jednání. Informace uváděné v prezentacích jsou vždy aktuální k datu jejich zveřejnění.