Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe ČR – ÚZEI Praha

MZe ČR – ÚZEI Praha

17/05/24

Informace MZe ke spuštění upraveného centrálního registru de minimis

smf

Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu (RDM) je naplánováno ke dni 1. 6. 2024. Zdroj: MZe

13/05/24

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 – aktualizace k 11.4.2024

smf

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

29/04/24

Metodika k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb. -AEKO 2024

smf

Metodika k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření pro rok 2024 (pracovní verze). Zdroj: MZe

24/04/24

Blíží se 3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu 2023–2027

smf

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. 4. 2024 od 8:00 hodin do 21. 5. 2024 do 18:00 hodin. Zdroj: MZe

11/04/24

Upozornění na odstávku iLPIS ve dnech 12. až 14. 4. 2024

smf

Vážení uživatele, dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 12.4. až 14.4.2024 v časovém rozmezí od 20:00 do 22:00 hod. bude nedostupná aplikace iLPIS na Portálu farmáře z důvodu nasazování úprav aplikace Předtisky na produkční prostředí. Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

03/04/24

Závazný metodický postup k aktualizaci EP a EVP

smf

Závazný metodický postup k aktualizaci EP a EVP k 28.4.2023 Úprava modulu Evidence půdy LPIS (automatické generování půdních bloků); novela NV 50/2015 Sb.; úprava textu zbytkových ploch a nezpůsobilé plochy DPB podle PDU; vyšší moc u obnovy trvalého travního porostu Příloha č.1: Řešení rozporů (pdf, 171 kB) Příloha č.2: Podnikání v zemědělství (pdf, 153 kB)

26/03/24

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024

smf

Vyšla „Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024“. Zdroj: MZe

25/03/24

Informace pro žadatele – Podpora na krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka (CIS)

smf

Vzhledem k četným dotazům dopřesňuje Ministerstvo zemědělství touto informací vydanou tiskovou zprávu k úpravě nařízení vlády pro poskytování přímých plateb publikovanou dne 13. 3. 2024. Zdroj: MZe