Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe ČR – ÚZEI Praha

MZe ČR – ÚZEI Praha

18/10/21

Schváleny sazby přímých plateb pro rok 2021

smf

Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil výši sazeb pro přímé platby pro rok 2021. Také v letošním roce se budou vyplácet zálohy na jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy ve výši 70 %. Zdroj: MZe

14/10/21

Hlášení vývozu skotu – změna

smf

Počínaje dnem 1.11.2021 dojde ke změně v hlášení vývozu skotu do ústřední evidence (dále jen ÚE), tj. hlášení s kódem události 80. Zdroj: MZe

13/10/21

Česko na Radě EU v Lucemburku: Je nutné zachovat jednoduchá pravidla pro zemědělce

smf

Příprava strategických plánů Společné zemědělské politiky (SZP), nová strategie EU pro lesy do roku 2030, zemědělské aspekty balíčku Fit for 55 nebo situace v odvětví vepřového masa byly hlavními tématy říjnové Rady ministrů zemědělství, která proběhla včera a dnes v Lucemburku. Zdroj: MZe

29/09/21

V příštím roce podpoří Ministerstvo zemědělství zemědělce 5 miliardami z národních dotací

smf

Národní dotace do zemědělství a potravinářství by měly v roce 2022 dosáhnout částky 5 miliard korun. Zdroj. MZe

24/09/21

Aktivace nové mapové vrstvy – DPB potencionálně vhodné pro aplikaci kalů

smf

V prostředí Portálu farmáře v aplikacích iLPIS (registrovaní farmáři) a Veřejného LPIS byla implementována nová mapová vrstva pod názvem – DPB potencionálně vhodné pro aplikaci kalů. Tato vrstva bude sloužit pro potřeby ČOV (čističky odpadních vod) a zemědělcům jako informativní podklad, kam je možné ukládat kaly z ČOV. Vrstva je nastavena po dohodě s ÚKZÚZ […]

26/08/21

Výzva k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2020

smf

Ministerstvo zemědělství tímto zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity .Zdroj: MZe

30/07/21

13. kolo PRV – MZe podpoří krajinu a zemědělce 1,2 miliardy korun

smf

Ministerstvo zemědělství připravilo 13. kolo Programu rozvoje venkova (PRV), které je zaměřené na zlepšení stavu lesů, vzdělávání a podporu zemědělců. Zájemci mohou ve 13. kole příjmu žádostí získat celkem 1,2 miliardy korun. Pravidla pro udělení dotací podepsal ministr zemědělství Miroslav Toman. zdroj: MZe