Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

welfare hospodářských zviřat

welfare hospodářských zvířat

15/07/22

Do českých stájí proniká automatizace

PV

Nedostatek pracovních sil v posledních letech významně zasahuje i do odvětví živočišné výroby. Jednou z cest, jak se s problémem vypořádat, může být automatizace některých procesů. Vědci z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně navrhli systém automaticky řízeného pohybu dojnic ze stáje do místa dojení a zpět, který nejenom šetří lidem čas, ale zároveň přispívá i k větší pohodě zvířat. Novinku testovali v zemědělském družstvu, které se objevilo v kultovní české komedii Vesničko má středisková.

20/05/13

Seminář pro chovatele na Habřince

smf

Pozvánka na seminář Všeobecné veterinární podmínky a požadavky v oblasti péče o pohodu hospodářských zvířat, legislativa ČR a EU, který se koná ve čtvrtek 30. května 2013 od 9.00 hodin na Habřince v Českých Libchavách.

28/02/13

Informace pro chovatele prasat

smf

Informace pro chovatele prasat vyplývající z novely zákona na ochranu zvířat proti týrání účinné od 1. ledna 2013.

06/02/13

VYHLÁŠKA č.22/2013 Sb.

smf

VYHLÁŠKA č.22/2013 Sb.ze dne 23. ledna 2013 o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Pokyny a poučení k péči o prasata

smf

Pokyny a poučení k péči o prasata

06/01/13

Větší chlívky pro prasata mohou zdražit maso

smf

Komentář ke změnám  welfare prasnic od 1.1.2013. Zdroj: Deník

15/12/12

Zákon č.246/1992 Sb.

smf

Zákon č. 246/1992 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 162/1993 Sb., zákonem č. 193/1994 Sb., zákonem č. 243/1997 Sb., nálezem Ústavního soudu, vyhlášeným pod č. 30/1998 Sb., zákonem č. 77/2004 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 77/2006 Sb., zákonem č. 312/2008 Sb., zákonem č. 291/2009 Sb. a zákonem č. 308/2011 Sb.