Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Události v zemědělství

05/12/23

Nitrátová směrnice

smf

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských […]

04/12/23

Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

smf

 Podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, je povinné splnit účast na školení jednou za pětiletý závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Toto povinné školení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s. Povinné školení EZ je zpoplatněno, jelikož […]

24/11/23

Zpráva o trhu zeleniny

PV

46. – 47. týden 2023

21/11/23

Zpráva o trhu ovoce

PV

45. – 46. týden 2023

20/11/23

Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa

PV

43. – 44. týden 2023

Konsolidační balíček a úspory v zemědělství

smf

Konsolidační balíček a úspory v zemědělství ministr zemědělství Marek Výborný prezident Agrární komory ČR Jan Doležal předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha místopředseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jan Štefl

14/11/23

Statistická šetření ekologického zemědělství – základní statistické údaje (2022)

smf

Tato zpráva je výstupem tematického úkolu s názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy – bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)“, zpracovávaného každoročně již od roku 2007. Zadavatelem úkolu je Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), odbor environmentální a ekologického zemědělství. Soubor ke stažení Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR