Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Události v zemědělství

18/01/21

Systém stimulace ozimé pšenice, pomocí cílených změn obsahu fytohormonů

Lenka Brožková

Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci; Ing. Jan Šamalík; Ing. Jiří Petrásek; Chemap Agro s.r.o. Pro všechny ozimé plodiny, je před nástupem zimy, klíčový dostatečný nárůst kořenů, bez přerůstání nadzemní biomasy. V současnosti již existují technologie (aplikace proauxinového a procytokininového přípravku), která dokáže podpořit růst kořene a produktivních odnoží. Na rychlost vývoje kořenového systému po vyklíčení, mají […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

15/01/21

Bezplatný přístup k technickým normám

Lenka Brožková

Zdroj: Česká agentura pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) Odpovědi České agentury pro standardizaci na časté dotazy, které se týkají bezplatného přístupu k technickým normám. Od kdy se očekává, že agentura sjedná s ministerstvy přístup k závazným normám a ty se tak stanou přístupnými pro veřejnost. § 6c odst. 3. zákona č. 22/1997 Sb.? Dotčené ČSN bude Agentura […]

Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ

Lenka Brožková

Zdroj: MZE

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Aktuální přehled ochrany polních plodin – leden a únor 2021

Lenka Brožková

Zdroj: Agromanual

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků bude ukončen dne 31. 1. 2021.

Lenka Brožková

Příručka k podání žádosti na DP 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti

Lenka Brožková

14/01/21

Co přináší stravenkový paušál

Lenka Brožková

Zdroj: Ministerstvo financí Od ledna 2021 je možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou […]

Faktory ovlivňující účinnost a selektivitu herbicidů

Lenka Brožková

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Účinnost herbicidů je ovlivňována mnoha vnějšími faktory. Znalost vztahů mezi vnějšími podmínkami a účinností herbicidů je proto velmi významná při volbě herbicidu, jeho dávky, případně použití vhodného adjuvantu. Z povětrnostních podmínek jsou důležité především srážky, vlhkost vzduchu i půdy, teplota, intenzita slunečního záření a proudění […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí voperaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Evropská komise schválila rozšíření podpory pro ovocné sady na všechny podniky, pomůže to rozšířit plochy sadů

Lenka Brožková