Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Události v zemědělství

10/01/22

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv

PV

listopad 2021

Zpráva o trhu ovoce

PV

51. týden 2021 – 1. týden 2022

16/12/21

Výskyt hraboše polního v závěru roku 2021

smf

Výskyt hraboše polního v závěru roku 2021 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí celoroční monitoring výskytu hraboše polního. Intenzita výskytu tohoto škůdce aktuálně odpovídá situaci let bez gradace. K preventivním opatřením, které lze nyní využít, patří instalace berliček pro dravce, a to zejména do porostů krmných plodin. Stav hraboše polního od počátku letošního roku […]

13/12/21

Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky

PV

listopad 2021

Metodika „Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě“

smf

Nová metodika, do které byly zapracovány výsledky průzkumu v praxi i změny v legislativě hnojiv v roce 2021. Finální verze metodiky předané k tisku (7. 12. 2021): verze k prohlížení na počítači verze naformátovaná pro tisk(na výšku otočené stránky s širokými tabulkami)  Zdroj: VÚRV

07/12/21