Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Události v zemědělství

19/10/21
15/10/21

Zpráva o trhu ovoce

PJ

39. – 40. týden 2021

Ve Sloupnici hospodaří odpovědně

PJ

Vítězem prvního ročníku soutěže Odpovědně ke krajině se stalo Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Rozhodla o tom odborná komise složená ze zástupců ministerstev životního prostředí a zemědělství a resortních výzkumných ústavů. Cílem této soutěže, vyhlášené Zemědělským svazem ČR je ukázat, že produkční zemědělství dokáže hospodařit v souladu s přírodními principy a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

13/10/21

Meziplodiny zdobí českou krajinu, zemědělci je pěstují stále častěji

PJ

V České republice za posledních deset let výrazně vzrostl podíl zemědělských ploch, na kterých se pěstují meziplodiny. V posledních letech je v rámci tzv. greeningu meziplodinami oséváno přibližně 140 tisíc hektarů orné půdy, což tvoří zhruba pět procent její výměry. Část meziplodin ale zemědělci vysévají také mimo greening a tato plocha není evidovaná v rámci statistik. Řada zemědělců přistupuje k půdě obecně s větším respektem, uvědomují si, že meziplodiny jednostranně zatížené půdě pomohou a v dalších letech se tento přístup vyplatí ☘.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

12/10/21

Jak na zdravou a živou krajinu

smf

Pro velký zájem o jarní seminář „Jak na zdravou a živou krajinu“ bude tato akce zopakována, a to online formou dne 11. listopadu 2021. Zdroj: ASZ

08/10/21

Upozornění pro zemědělce hospodařící v nitrátově zranitelné oblasti

smf

POVINNOST SPOČÍTAT BILANCI DUSÍKU ZA PODNIK DO 31.12.2021. Zdroj: RAK HK

Zařazeno v Aktuality, ochrana vod

Zpráva o trhu obilovin, olejnin a krmiv

PJ

srpen 2021

07/10/21

Zpráva o trhu zeleniny

PJ

38. – 39. týden 2021