Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Události v zemědělství

22/07/21

O CO2 JDE-jde o udržitelnou budoucnost

smf

Jde o udržitelnou budoucnost. Podporujeme obnovitelné zdroje, šetříme vodou a chceme být uhlíkově neutrální do roku 2026. Zdroj: Komerční banka

21/07/21

Nový portál transferu Akademie věd

smf

Výsledky výzkumů přehledně na jednom místě. To nabízí nový Portál transferu AV ČR. Web je platformou pro nabídku a podporu uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Jednoduše řečeno ukazuje, co se děje (nejen) v oblasti transferu v Akademii věd. Portál představilo Centrum transferu technologií AV ČR. Zdroj: AK ČR

02/07/21

Od 1.července začala platit protierozní vyhláška

smf

Od 1. července posílí systém ochrany půdy o účinnou protierozní vyhlášku. Zdroj: MŽP

17/06/21
16/06/21

Carbon farming: Cesta k šetrnému a ziskovému hospodaření

smf

Carboneg je název českého projektu pro tzv. carbon farming. Carboneg podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality zemědělské půdy a zvýšení její úrodnosti. Zdroj: AK ČR