Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z ČR

různé informace z ČR

14/02/24
09/02/24

Protesty v Praze 19.2.2024

smf

Část nespokojených zemědělců společně s Asociací samostatných odborů ČR svolává na pondělí 19. února do Prahy protestní jízdu. Zdroj: Novinky.cz

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR

24/01/24

Perspektiva chovu prasat

smf

Rozhovor v TV Zemědělec, Miroslav Rozkot a Karel Horák.

01/12/23

Spotřeba antibiotik klesá

smf

Spotřeba antibiotik dál klesá Za rok 2022 mohl Ústav pro kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv znovu vykázat, že se spotřeba antimikrobik snížila a Česko tak dál patří mezi země se spotřebou antimikrobik výrazně nižší, než je průměr EU. V roce 2022 bylo v ČR spotřebováno v průměru 46,4 miligramu antibiotik na kus hospodářského zvířete. Průměr […]

04/09/23

OTEVŘENÝ DOPIS POLITIKŮM TÉTO ZEMĚ – ČESKÉ PRODUKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

smf

Jmenuji se Petr Martinec a pracuji již dvacet let jako předseda představenstva zemědělského družstva, které hospodaří v Podkrkonoší. Pracujeme jak na polích, tak ve stájích. Pěstujeme plodiny jak tržní (řepka, žito), tak krmné (pšenice, triticale, ječmen, kukuřice na siláž, pícniny), obhospodařujeme cca 750 ha zem. půdy. Ve stájích chováme mléčné stádo, cca 220 krav, výkrmové […]

29/08/23

Nová pravidla mají chránit půdu před erozí. Je to spíše zadání pro roboty, upozorňují farmáři

smf

Česká půda trpí a přestává být úrodná. Důvodem je mimo jiné eroze, která ohrožuje většinu zemědělských ploch v zemi. Nová pravidla mají zemědělce přimět hospodařit tak, aby půdu před erozí lépe chránili, podmínky jsou však příliš náročné. Zdroj: EURACTIV

11/08/23

Státní pozemkový úřad navýší pachtovné za zemědělskou půdu

smf

Státní pozemkový úřad bude počínaje dnem 1. 8. 2023 uzavírat v souladu s nově schváleným metodickým pokynem pachtovní smlouvy s koeficientem ve výši 5,8 % z průměrné ceny zemědělské půdy. Změny se dotknou i pachtýřů, kteří se Státním pozemkovým úřadem uzavřenou smlouvu již mají. Důvodem je především to, že dosavadní koeficient 2,2 % již neodpovídal aktuálním ekonomickým podmínkám v sektoru zemědělství.

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR