Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace z ČR

různé informace z ČR

04/09/23

OTEVŘENÝ DOPIS POLITIKŮM TÉTO ZEMĚ – ČESKÉ PRODUKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

smf

Jmenuji se Petr Martinec a pracuji již dvacet let jako předseda představenstva zemědělského družstva, které hospodaří v Podkrkonoší. Pracujeme jak na polích, tak ve stájích. Pěstujeme plodiny jak tržní (řepka, žito), tak krmné (pšenice, triticale, ječmen, kukuřice na siláž, pícniny), obhospodařujeme cca 750 ha zem. půdy. Ve stájích chováme mléčné stádo, cca 220 krav, výkrmové […]

29/08/23

Nová pravidla mají chránit půdu před erozí. Je to spíše zadání pro roboty, upozorňují farmáři

smf

Česká půda trpí a přestává být úrodná. Důvodem je mimo jiné eroze, která ohrožuje většinu zemědělských ploch v zemi. Nová pravidla mají zemědělce přimět hospodařit tak, aby půdu před erozí lépe chránili, podmínky jsou však příliš náročné. Zdroj: EURACTIV

11/08/23

Státní pozemkový úřad navýší pachtovné za zemědělskou půdu

smf

Státní pozemkový úřad bude počínaje dnem 1. 8. 2023 uzavírat v souladu s nově schváleným metodickým pokynem pachtovní smlouvy s koeficientem ve výši 5,8 % z průměrné ceny zemědělské půdy. Změny se dotknou i pachtýřů, kteří se Státním pozemkovým úřadem uzavřenou smlouvu již mají. Důvodem je především to, že dosavadní koeficient 2,2 % již neodpovídal aktuálním ekonomickým podmínkám v sektoru zemědělství.

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR

04/08/23

Prodloužení termínu pro odevzdání evidence POR.

PV

S ohledem na technické problémy při přípravě systémů a na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence použití POR bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.8.2023, a to do 31.10.2023.

18/07/23

Na Pobřeží pomerančového květu

PV

Ve dnech 4.-11. března 2023 skupina členů Spolku absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, z. s. navštívila Španělsko, v rámci projektu s názvem: „Vzdělávání v zemědělství s ohledem na změny klimatu“ který je realizován v Programu ERASMUS +. V rámci stáže navštívili oblast Valencijského společenství, konkrétně pak město Alicante a jeho okolí, aby načerpali nové poznatky z oblasti zemědělství a zemědělské výroby, jež jsou v mnohém odlišné od České republiky. Členové byli rozděleni podle svého zaměření na pět skupin, kdy každá působila na jiné farmě a získávala specifické informace, které jsme si vzájemně vyměnili a zpracovali do závěrečného výstupu projektu a pro besedy s veřejností.

26/06/23

Tak nám vyměnili ministra. Zemědělství za časů teologa

smf

Mladá fronta DNES/Hovory z lán(ů) – Ač se tentokrát nejednalo o „sarajevský atentát“, a to ani ten Klausův z poloviny 90. let, ani ten Ferdinandův z roku 1914, byla výměna ministra zemědělství Zdeňka Nekuly na spadnutí. O konci ministra, který, jak sám řekl, „necítil podporu spolustraníků“, si už pár měsíců štěbetali lidovečtí vrabci na střeše […]

06/06/23

Chovatelé prasat prodělali loni skoro miliardu

smf

Cena jatečných prasat se po dlouhých měsících konečně dostala nad výrobní náklady. Pro chovatele prasat je to samozřejmě velmi dobrá zpráva, ale v žádném případě to neznamená, že by byly problémy zažehnány. V průběhu loňského roku totiž chovatelé přispívali spotřebitelům na nákup každého kilogramu téměř třemi korunami a celý sektor tak prodělal skoro tři čtvrtě […]