Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cross compliance

Cross compliance

22/11/21

Nitrátová směrnice – bilancování dusíku

smf

Nitrátová směrnice-bilancování dusíku Povinnost výpočtu bilance dusíku (N) je stanovena pro zemědělce hospodařící ve zranitelných oblastech (i částečně), s výměrou nad 30 ha. Povinnost zpracování první bilance je stanovena do 31.12.2021. ÚKZÚZ může tedy od ledna 2022 tento výpočet požadovat. https://www.vurv.cz/2021/11/02/bilance-dusiku-za-hospodarsky-rok-2020-2021/