Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cross compliance

Cross compliance

14/03/24

Platnost nových pravidel pro hospodaření na erozně ohrožené půdě se odsouvá na rok 2025

smf

Platnost nových pravidel pro hospodaření na erozně ohrožené půdě se odsouvá na příští rok. Ministerstvo dává zemědělcům víc času na přípravu. Zdroj: MZe

22/11/21

Nitrátová směrnice – bilancování dusíku

smf

Nitrátová směrnice-bilancování dusíku Povinnost výpočtu bilance dusíku (N) je stanovena pro zemědělce hospodařící ve zranitelných oblastech (i částečně), s výměrou nad 30 ha. Povinnost zpracování první bilance je stanovena do 31.12.2021. ÚKZÚZ může tedy od ledna 2022 tento výpočet požadovat. https://www.vurv.cz/2021/11/02/bilance-dusiku-za-hospodarsky-rok-2020-2021/