Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Živočišná výroba

Živočišná výroba

24/01/24

Perspektiva chovu prasat

smf

Rozhovor v TV Zemědělec, Miroslav Rozkot a Karel Horák.

02/12/21

Zemědělcům raketově rostou výrobní náklady. Hrozí zavírání chovů

PV

Chovatelé prasat, drůbeže a skotu jsou v kritické situaci. Jejich náklady rostou o desítky až stovky procent a inflační spirála se roztáčí stále rychleji. Zemědělci mají však omezené možnosti toto promítnout do cen, za které prodávají. Dostávají se tak stále hlouběji pod hranici rentability a někteří mluví o ukončování chovů. To by vedlo k dalšímu snížení potravinové soběstačnosti Česka v živočišné výrobě.

09/11/21

Živočišná výroba – 3. čtvrtletí 2021

PV

Rostla výroba drůbežího masa, hovězího se vyrobilo méně

22/01/21

Tržní informační systém

02_21 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 02_21 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata

07/01/21

Tržní informační systém

52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 51_50 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 51_50 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny

03/12/20

Tržní informační systém

11_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Obiloviny a olejniny 48_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 48_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 48_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 11_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Drůbež