Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Živočišná výroba

Živočišná výroba

01/07/20

Cenové hlášení

Lenka Brožková

CENOVÉ HLÁŠENÍ –MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV – květen ZPRÁVA OTRHU ZELENINY – 25. a 26. týden  

26/06/20

Tržní informační systém – Hovězí a vepřové maso

Lenka Brožková

14_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Hovězí a vepřové maso

25/06/20

Tržní informační systém – Skot, Prasata a selata, Mlékárenské výrobky

Lenka Brožková

25_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 25_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 25_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

19/06/20

Tržní informační systém – Zelenina, Skot, Prasata a selata

Lenka Brožková

11_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 24_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 24_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata

17/06/20

Tržní informační systém – Ovoce a zelenina; Mlékárenské výrobky

Lenka Brožková

24_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 24_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

12/06/20

Tržní informační systém – Mléko a mléčné výrobky, Skot, Prasata a selata, Mlékárenské výrobky

Lenka Brožková

06_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Mléko a mléčné výrobky 23_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 23_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 23_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

08/06/20

Tržní informační systém – Ovoce, Skot, Prasata a selata, Mlékáresnké výrobky

Lenka Brožková

11_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Ovoce 22_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 22_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 22_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

01/06/20

Tržní informační systém – Hovězí a vepřové maso; Obiloviny a olejniny; Monitoring tržní produkce mléka

Lenka Brožková

12_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Hovězí a vepřové maso 5_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Obiloviny a olejniny Informace z monitoringu tržní produkce mléka za duben 2020 Společná organizace trhu > Živočišná výroba > Mléko > Monitoring tržní produkce mléka

29/05/20

Tržní informační systém – vejce, drůbež, skot, prasata a selata

Lenka Brožková

03_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Vejce 05_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Drůbež 21_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 21_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata