Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

30/11/23

Státní pozemkový úřad povede od ledna Svatava Maradová

PV

Novou ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se od 1. ledna stane Svatava Maradová. Zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném na základě povinnosti přesoutěžit jednou za pět let představené na vybraných služebních místech.

Zařazeno v Aktuality

ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ FINANČNÍ PODPORY v roce 2023

smf

SZIF zveřejňuje dle § 7 nařízení vlády č. 306/2023 Sb., výši sazby. Zdroj: SZIF

29/11/23

SZIF začal vydávat rozhodnutí na nejrozšířenější dotaci – BISS

smf

Za posledních 100 let jsme přišli o téměř milion hektarů zemědělské půdy, nejen proto si zaslouží vyšší ochranu, shodli se politici koalice SPOLU. Novelu dnes schválili poslanci v prvním čtení

PV

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady jako krajinné prvky se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snáze zakládat. Úprava zákona dává také prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích či ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem. Zvýšenou ochranu půdy podpořili také zástupci z Asociace soukromého zemědělství ČR a Zemědělského svazu ČR. Prvním čtením dnes prošla také tzv. havarijní novela vodního zákona, která přináší komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách.

Zařazeno v Aktuality

28/11/23

Ministr zemědělství schválil sazby mimořádné finanční podpory pro zemědělce

PV

Zařazeno v Aktuality

AGRObase XI/2023

smf

INFORMAČNÍ NOVINY AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Zdroj: AK ČR

Zařazeno v AK ČR, Aktuality

27/11/23

Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

PV

Podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, je povinné splnit účast na školení jednou za pětiletý závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Toto povinné školení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s.

Zařazeno v Aktuality

Informace z EU k rozsahu úhoru v roce 2024

smf

Jedenáct členských států EU, včetně Francie, volá po větší flexibilitě při ponechávání půdy ladem, které po nich požaduje reformovaná společná zemědělská politika EU (SZP). Zdroj: Euraktiv.cz

24/11/23

Evidence hnojení a bilance

smf

Aktualizovaná informace (24. 11. 2023) Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se elektronické evidence hnojení a jejího předávání ústavu (ÚKZÚZ). Podle § 9 odst. 8 novelizovaného zákona o hnojivech neplatí povinnost odevzdání evidence za rok 2023 pro žádnou […]