Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

04/08/20

Brambory – výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Výnos semene odrůd řepky olejky – ozimé, zkoušených pro SDO v roce 2020

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Aktuality z ÚKZUZ

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Žňové zpravodajství k 3. srpnu 2020

Lenka Brožková

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 3. srpnu 2020 Díky příznivému počasí v průběhu minulého týdne (31. týden) se žně v ČR významně posunuly ke své první polovině, neboť je celkem posekáno 477,2 tis. ha obilovin, tedy 38,2 % ploch určených ke sklizni. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

03/08/20

Monitoring škůdců polní zeleniny (31. týden)

Lenka Brožková

Zdroj: VÚRV

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředů 1. 6. – 30. 6. 2020

Lenka Brožková

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředů 1. 6. – 30. 6. 2020 (DOCX, 105 KB)

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Zpřesnění Zásad – Dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

Lenka Brožková

Zpřesnění Zásad pro rok 2020 – č.j. 38839/2020-MZE-18131

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Informace z monitoringu tržní produkce mléka za červen 2020

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Tržní informační systém

Lenka Brožková

15_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Ovoce 07_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Obiloviny a olejniny 30_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství