Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Potravinářství

21/08/20

MLS Pardubického kraje 2020

Lenka Brožková

14. ročník soutěže o nejlepší potravinářský výrobek MLS Pardubického kraje byl také zasažen pandemií coronaviru. Po jarním vyhlášení, byla soutěž v dubnu přerušena a o prázdninách znovuvyhlášena. Jsme rádi, že regionální výrobci do soutěže přihlásili opět velké množství kvalitních výrobků. Jak vše dopadne, kdo získá ocenění se dozvíme již v úterý, kdy zasedne odborná komise, […]

26/06/20

Soutěž MLS Pardubického kraje 2020 je opět vyhlášena

Lenka Brožková

Po nucené pauze vyvolané pandemií Agrovenkov o.p.s. znovuvyhlašuje soutěž o nejlepší potravinu Pardubického kraje – MLS Pardubického kraje 2020. Příjem přihlášek je do 10.8.2020

Přihlášku a podrobné informace naleznete na http://mlspardubickehokraje.cz/aktuality.php

28/04/20

Prodej potravin na internetu

Lenka Brožková

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a mimořádným stavem významně vzrostl počet e-shopů nabízejících potraviny a počet podnikatelů, kteří své stávající potravinářské provozy rozšířili o možnost objednat zboží online. Prodej potravin prostřednictvím internetu – přes e-shopy, sociální sítě atd. – s sebou nese nutnost dodržovat pravidla, jejichž cílem je zejména chránit spotřebitele před nebezpečnými potravinami a nekalými obchodními praktikami. […]

17/04/20

Otázky a odpovědi – COVID 19 a bezpečnost potravin

Lenka Brožková

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE) Evropské komise vydalo dokument, ve kterém odpovídá na nejčastější dotazy související se současnou pandemií způsobenou novým typem koronaviru (SARS-CoV-2). Obsah dokumentu 1. RIZIKO INFEKCE Z POTRAVIN 1.1. Jaké je riziko infekce onemocněním COVID-19 z potravinářských výrobků? 1.2. Mohu jako provozovatel potravinářského podniku žádat od svých dodavatelů […]

16/04/20

Specifické požadavky pro Farmářské trhy a obchody s potravinami

Lenka Brožková

Specifické požadavky pro Farmářské trhy a tržiště a další trhy a tržiště (plánované povolení od 20. 4. 2020): zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry, aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m, umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa, povinná ochrana horních cest dýchacích […]

15/04/20

Od 20.4. bude možné pořádat farmářské trhy, pořadatelé musí zajistit bezpečné rozestupy lidí a desinfekci

Lenka Brožková

Prodej na farmářských trzích bude možný od pondělí 20. dubna. Rozhodla o tom dnes vláda na základě shody mezi Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a obchodu a epidemiologů z Ministerstva zdravotnictví. Jde o další krok v postupném rozvolňování pravidel prodeje, pořadatelé budou muset dodržet několik pravidel, aby nedocházelo k nepřiměřenému shlukování návštěvníků. „V posledních dnech jsme […]

01/04/20

Právní pomoc potravinám

Lenka Brožková

Vážení členové,  rádi bychom Vás informovali o tom, že jsme společně s partnerem PKČR, advokátní kanceláří PEYTON legal, dnes spustili webový projekt Právní pomoc potravinám – https://help.potravinycesko.cz/.  Projekt má za cíl v nelehké době pandemie koronaviru (COVID-19) poskytnout členům PKČR – českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatním producentům potravin, kteří jsou zasaženi současnou krizí či vynakládají obrovské […]

17/03/20

Zpracování masa -brožura

Lenka Brožková

Státní zemědělský intervenční fond prostřednictvím Celostátní sítě pro venkov vydal tuto brožuru zaměřenou na zpracování masa. Rok vydání: 2020 Cílová skupina: Široká zemědělská veřejnost Tématické oblasti: Živočisná výroba Vydavatel SZIF, Celostátní síť pro venkov Příručka navazuje na brožuru Zpracování mléka na farmě vydanou v roce 2019. Jejím cílem je nabídnout čtenářům praktickou a přehlednou formou […]