Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Potravinářství

20/05/22

Novinky FAO – meziměsíční stabilizace dlouhodobého růstu cen potravin

PV

Podle nejnovějšího reportu FAO z 6. května 2022, se hodnota FAO Food Price Indexu v dubnu snížila o 0,8 %, což je sice stabilizace vůči historicky nejvyšší hodnotě dosažené v březnu, ale stále hodnota o 29,8 % vyšší než ve stejném měsíci loňského roku.

04/02/22

Už to začíná i u nás: Pěstování umělého masa je šetrnější vůči životnímu prostředí i lidskému zdraví

smf

„Díky mé současné práci si uvědomuju environmentální aspekt výroby masa. Vegan ani vegetarián ale nejsem“. Rozhlasová stanice Wave pro mladé uvádí rozhovor s mladým vědcem Jiřím Janouškem, který se zabývá výrobou umělého masa v laboratoři. Více zde: https://wave.rozhlas.cz/pestovani-umeleho-masa-je-setrnejsi-vuci-zivotnimu-prostredi-i-lidskemu-zdravi-8673729

12/11/21

Ministerstvo zemědělství spustilo systém pro oznamování potravin (SOP)

PV

Zřízením elektronického systému dochází k významnému usnadnění celého oznamovacího procesu pro provozovatele potravinářských podniků.

09/11/21

Změny ve výběrových řízeních mohou pomoci zemědělcům

smf

Státní, příspěvkové a rozpočtové organizace představují v sektoru nákupu potravin poměrně významného hráče, který by nyní mohl tuzemským zemědělcům a potravinářům pomoci. Zdroj: ePrávo.cz

12/10/21

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020

PV

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2020.
Každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích poskytuje ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Navíc, dlouhodobé provádění monitoringu cizorodých látek v celé šíři komodit má preventivní účinek u provozovatelů potravinářských podniků při výrobě a prodeji nezávadných potravin a krmiv. Je pozitivní, že nedochází k žádným extrémním nálezům zatížení cizorodými látkami.

17/09/21

MLS Pardubického kraje 2021 – 15. ročník soutěže o nejlepší potravinářský výrobek bude oceňovat vítěze

PV

Kteří to jsou, se dozvíte 26. září na Krajských dožínkách v Pardubicích na Pernštýnském náměstí, kde proběhne i spotřebitelská soutěž.
Přijďte si i Vy zvolit Váš MLS, podpořit české zemědělce a zároveň se dobře pobavit!

02/08/21

České potraviny na špičce kvality

PV

České potraviny zaujímají páté místo v žebříčku Globálního indexu potravinové bezpečnosti. Obchodní řetězce však dováží levnější a méně bezpečné potraviny ze zahraničí.

15/07/21

Vědci chtějí přispět k posílení lokálního patriotismu u potravin

PV

Češi jí cibuli z Nového Zélandu, steaky z Argentiny nebo jablka z Polska. Většina z nich to přitom ani neví. Trendem do budoucna je ale posílit lokální patriotismus a situaci změnit. Zájem českých spotřebitelů o lokální potraviny postupně roste. Spotřebitelé znají původ sezónních potravin, znají svého farmáře a chtějí ho podpořit. Oproti zemím, jako je Rakousko, jsme ale ještě pozadu, říká vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU Milada Šťastná.