Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Potravinářství

12/10/21

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2020

PJ

Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství vydal Zprávu o monitoringu cizorodých látek v roce 2020.
Každoroční sledování cizorodých látek v potravních řetězcích poskytuje ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými kontaminanty. Navíc, dlouhodobé provádění monitoringu cizorodých látek v celé šíři komodit má preventivní účinek u provozovatelů potravinářských podniků při výrobě a prodeji nezávadných potravin a krmiv. Je pozitivní, že nedochází k žádným extrémním nálezům zatížení cizorodými látkami.

17/09/21

MLS Pardubického kraje 2021 – 15. ročník soutěže o nejlepší potravinářský výrobek bude oceňovat vítěze

PJ

Kteří to jsou, se dozvíte 26. září na Krajských dožínkách v Pardubicích na Pernštýnském náměstí, kde proběhne i spotřebitelská soutěž.
Přijďte si i Vy zvolit Váš MLS, podpořit české zemědělce a zároveň se dobře pobavit!

02/08/21

České potraviny na špičce kvality

PJ

České potraviny zaujímají páté místo v žebříčku Globálního indexu potravinové bezpečnosti. Obchodní řetězce však dováží levnější a méně bezpečné potraviny ze zahraničí.

15/07/21

Vědci chtějí přispět k posílení lokálního patriotismu u potravin

PJ

Češi jí cibuli z Nového Zélandu, steaky z Argentiny nebo jablka z Polska. Většina z nich to přitom ani neví. Trendem do budoucna je ale posílit lokální patriotismus a situaci změnit. Zájem českých spotřebitelů o lokální potraviny postupně roste. Spotřebitelé znají původ sezónních potravin, znají svého farmáře a chtějí ho podpořit. Oproti zemím, jako je Rakousko, jsme ale ještě pozadu, říká vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU Milada Šťastná.

22/06/21

Zemědělci: Potřebujeme férové podmínky pro odbyt českých potravin

smf

Čeští zemědělci se dlouhodobě potýkají s nespravedlivými praktikami velkých obchodů, a je tak stále obtížnější dostat tuzemskou produkci do regálů. Agrární komora České republiky proto vyzvala společně se Zemědělským svazem České republiky a Iniciativou zemědělských a potravinářských podniků majitele největších obchodních řetězců působících na českém trhu k jednání o dodavatelsko-odběratelských vztazích. Zdroj: AK ČR

27/05/21

Zneužití farmáři. Ničí je malý podíl z prodeje a nesmyslné nároky supermarketů

smf

Většinu produkce čerstvé zeleniny tuzemští pěstitelé dodávají obchodním řetězcům, na jejichž pultech končí 75 procent úrody. Velkoobchodům zelináři prodávají desetinu své produkce a stejný podíl připadá na konzervárny, mrazírny či sušárny. Tuzemská sklizeň zeleniny je už v plné proudu a do obchodů míří saláty, ředkvičky, kedlubny, lahůdková cibulka, řezané bylinky, rajčata i okurky.

16/04/21

Reakce AK ČR na kampaň Drahé jídlo

smf

Reakce AK ČR na kampaň Drahé jídlo Agrární komora ČR považuje za nezbytné vyjádřit se ke kampani Drahé jídlo, kterou organizuje Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Ta začala před hlasováním v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 13. 4. 2021 o zákonu o potravinách a pozměňovacím návrhu na podporu domácí produkce, který zaváděl povinné podíly potravin […]

18/11/20

MLS Pardubického kraje má aktualizované webové stránky

Letošní ročník Mls Pardubického kraje zná své oceněné výrobky. Ty si opět můžete prohlédnout na webových stránkách.