Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Integrovaný registr znečišťování ŽP

Integrovaný registr znečišťování ŽP

18/01/11

Ohlašování do Integrovaného registru znečištění

smf

Požadované údaje jsou provozovatelé povinni do IRZ ohlásit vždy nejpozději do 31.3. za předchozí kalendářní rok. Za rok 2010 se budou ohlašovat do 31. března 2011.

02/02/10

Seminář v Ústí nad Orlicí

smf

Pozvánka na seminář, zaměřený na aktuální povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, který se koná v úterý 9. února 2010 od 9, 30 hodin v malé zasedací místnosti budovy AZV Ústí nad Orlicí.

21/01/10

Jak ohlašovat do Integrovaného registru znečištění?

smf

Vyšla příručka, jak ohlašovat do Integrovaného registru znečištění . Zdroj: www.cizp.cz
 

28/01/08

Chyby v provozní evidenci nově pod pokutou

smf

ČIŽP upozorňuje všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby řádně vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům. Zdroj: www.cizp.cz