Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Integrovaný registr znečišťování ŽP

Integrovaný registr znečišťování ŽP

18/01/11

Ohlašování do Integrovaného registru znečištění

Požadované údaje jsou provozovatelé povinni do IRZ ohlásit vždy nejpozději do 31.3. za předchozí kalendářní rok. Za rok 2010 se budou ohlašovat do 31. března 2011.

02/02/10

Seminář v Ústí nad Orlicí

Pozvánka na seminář, zaměřený na aktuální povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, který se koná v úterý 9. února 2010 od 9, 30 hodin v malé zasedací místnosti budovy AZV Ústí nad Orlicí.

21/01/10

Jak ohlašovat do Integrovaného registru znečištění?

Vyšla příručka, jak ohlašovat do Integrovaného registru znečištění . Zdroj: www.cizp.cz
 

28/01/08

Chyby v provozní evidenci nově pod pokutou

ČIŽP upozorňuje všechny provozovatele zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečištění, aby řádně vyplnili souhrnnou provozní evidenci, kterou musí každým rokem odevzdat inspekci a obecním úřadům. Zdroj: www.cizp.cz
 
 

30/11/07
24/09/07

Souhrnná zpráva o integrovaném registru znečištění

Největší část vypouštěných emisí putuje do ovzduší. Zdroj: www.enviweb.cz
 

24/01/07

Integrovaný registr znečištění (IRZ)

Registr, do kterého se shromažďují informace o znečišťujících látkách dle zákona  435/2006Sb.

04/01/07

Údaje do integrovaného registru znečišťování je nutné nahlásit do poloviny února

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) upozorňuje, že do 15. února 2007 je nutné splnit ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování (IRZ). Zdroj: www.agris.cz , 3.1.2007

14/12/06

Integrovaný registr znečištění

Vláda schválila návrh zákona o integrovaném registru znečištění. Od roku 2008 by se tak měl seznam látek, o jejichž vypouštění do životního prostředí musí podniky informovat pravidelně veřejnost, rozšířit ze 72 na 93. Zdroj: denik.obce.cz

07/12/06

Integrovaný registr znečišťování na internetu

Informace pro uživatele, co všechno mohou nalézt na internetových stánkách IRZ.