Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace 2023-2027

31/01/23

Cílená podpora investic v rámci SZP do roku 2027

smf

Ministerstvo zemědělství podpoří do roku 2027 investice do technologií šetrných k přírodě, zvířatům a krajině částkou 10 miliard korun

Dotace MZe na drobné venkovské památky

smf

26/01/23

Monitorovací výbor Strategického plánu SZP 2023–2027

smf

Monitorovací výbor Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 24.1.2023 První zasedání Monitorovacího výboru Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 se uskutečnilo 15. prosince 2022 online formou. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. za přítomnosti zástupců Evropské komise a účasti celé řady odborníků. Přílohy: Zápis ze zasedání 1. MV SP SZP 2023–2027 (PDF, 426 KB) Vypořádání […]

23/01/23

Nejčastěji kladené dotazy zemědělské veřejnosti k nové SZP 3

smf

Nejcasteji_kladene_dotazy_zemedelske_verejnosti_k_nove_SZP_3

18/01/23

Webináře pro veřejnost k podmínkám přímých plateb a environmentálním opatřením v rámci Strategického plánu SZP

smf

16.1.2023 Ministerstvo zemědělství připravuje ve spolupráci s ÚZEI informační webináře k podmíněnosti, environmentálním opatřením a přímým platbám Strategického plánu SZP před podáním jednotné žádosti v roce 2023 určené zejména pro zemědělské podnikatele. Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací zejména o nových nařízeních vlády a požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících […]

16/01/23

SZIF vydává rozhodnutí na Přechodné vnitrostátní podpory, Greening a platby pro mladé zemědělce

smf

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vydávání rozhodnutí na platby k dalším dotačním titulům: Přechodné vnitrostátní podpory (PVP), Greening a pro mladé zemědělce.

13/01/23

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2023

smf

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru průřezových činností a zemědělských informací Výzvu pro podávání projektů v rámci dotačního programu 9.F.m. „Demonstrační farmy“ v roce 2023. Ministerstvo zemědělství (MZe) v souladu se Strategií rezortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 připravilo dotační program na pomoc zemědělským subjektům formou názorných praktických ukázek ucelených postupů udržitelných […]

12/01/23

Informace Mze k vymezení neprodukčních ploch

smf

Vážení zemědělci, včera byla na webových stránkách ministerstva zemědělství zveřejněna poměrně závažná informace, která ovlivní vymezení neprodukčních ploch požadovaných podle nového nastavení SZP-  „DZES 8. Minimální podíl z výměry zemědělského podniku pro neprodukční, zachování krajinných prvků a zákaz ořezu keřů a stromů v období hnízdní a odchovu ptáků.“ Hlavní změna je, že po schválení nové legislativy bude […]