Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace 2023-2027

02/06/23

1. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027

smf

Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu žádostí. Zdroj: MZe

30/05/23

Představení systému AMS a jeho využití v praxi

smf

Pardubický kraj: 13.-14. 6. 2023, zemědělská výstava Naše pole, Nabočany, 538 62 Hrochův Týnec

15/05/23

Odběr novinek v souvislosti se SZP

smf

Rok 2023 s sebou přinese významné změny v nové SZP, které se dotknou každého zemědělce. Z tohoto důvodu se Ministerstvo zemědělství rozhodlo zřídit na Portálu farmáře novou sekci Nová SZP do které budou vkládány odkazy na webináře či ostatní zprávy z tohoto administrativního okruhu.

01/05/23

Metodická příručka pro opatření přímých plateb pro rok 2023

smf

Zemědělské veřejnosti je k dispozici ke stažení Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2023. Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb v roce 2023 vyjma ekoplatby, které je věnována zvláštní příručka. V návaznosti na zahájení nového programového období Společné zemědělské politiky 2023-2027, které je realizováno prostřednictvím schváleného Strategického plánu Společné zemědělské politiky EU v […]