Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace 2023-2027

14/01/22

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2289 -obsah strategického plánu SZP 2022+

smf

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu strategických plánů SZP a o elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací

Zařazeno v Aktuality, Dotace 2023-2027

12/01/22

K budoucímu nastavení pravidel SZP

smf

Na první hektary získají zemědělci vyšší podporu, pokud budou hospodařit ekologicky, dostanou až 20 tisíc korun na hektar Na redistributivní platbu, tedy platbu na první hektary, půjde 23 procent z celkového rozpočtu na přímé platby v novém programovém období Společné zemědělské politiky (SPZ). Umožní to výrazně vyšší podporu malých a středních zemědělců. Díky podpoře režimu […]

23/12/21

Zásadní změny Strategického plánu SZP poškodí české zemědělství

smf

Současný návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 až 2027 byl projednáván více než rok s širokým fórem zástupců zemědělské i nezemědělské veřejnosti a je v souladu s prioritami Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Změny, které plánuje provést nová vláda bez diskuze s odborníky a těsně před odesláním tohoto dokumentu Evropské […]

09/12/21

Nová zemědělská legislativa EU

smf

  1.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení […]

30/11/21

Strategický plán SZP 2022+

smf

Strategický plán SZP – klíčové prvky nastavení SZP Projednávání s NNO. Prezentace ke stažení Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

10/11/21

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 pro Českou republiku

smf

Verze pro neformální konzultace s EK, meziresortní připomínkové řízení a připomínky sociálních a hospodářských partnerů 19.10.2021 ,zahrnuje kofinancování 65 % ze SR + 2,5% z I.P

25/10/21

Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“

smf

Nová strategie EU „od zemědělce ke spotřebiteli“: zdravější a udržitelnější potraviny   Závazné cíle pro omezení pesticidů Přepracování norem pro životní podmínky zvířat Více plochy pro ekologické zemědělství Přiměřený podíl na zisku pro zemědělce produkující potraviny udržitelně Parlament chce reformovat potravinové systémy EU: usiluje o dostatek zdravějších potravin, přiměřené příjmy zemědělců a snížení environmentální stopy […]

22/10/21

Návrh Strategického plánu SZP 2021–2027, stav zpracování – říjen 2021

smf

Návrh Strategického plánu SZP 2021–2027, stav zpracování – říjen 2021 !! Jedná se o další pracovní verzi strategického dokumentu, zpracovanou k říjnu 2021 a předloženou EK k neformálním konzultacím. Zdroj: MZe

19/10/21

Čeští zemědělci odmítají strategii Farm to Fork.

smf

Zástupci velkých zemědělských uskupení v obavě ze snížení produkce a zvýšení její ceny vyzvali europoslance, aby odmítli části ekologické strategie Farm to Fork. Pod dopis europoslancům se podepsali představitelé Zemědělského svazu, Potravinářské komory, Agrární komory a Iniciativy zemědělských a potravinářských podniků a Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory. Europarlament bude o nové strategii hlasovat patrně v úterý. Zdroj: E15

Zařazeno v Aktuality, Dotace 2023-2027