Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

04/08/23

Prodloužení termínu pro odevzdání evidence POR.

PV

S ohledem na technické problémy při přípravě systémů a na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence použití POR bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.8.2023, a to do 31.10.2023.

10/02/23

Společný dopis nevládních organizací k umožnění moření osiva

smf

Společný apel několika nevládních organizací na ministra zemědělství, aby se zasadil o umožnění moření osiva, které považujeme za vhodné řešení ochrany rostlin jak po ekonomické, tak po ekologické stránce. Zdroj: ASZ

03/03/22

Dávky dusíku doporučované při hnojení slámy jsou zbytečně vysoké. Snižte je a ušetříte peníze i klima, tvrdí výzkumníci z VÚRV

smf

Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) zveřejnili novou metodiku o přínosech a rizicích užívání dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy.

10/06/21

Bioenergetické nápoje pro rostliny pomohou čelit dopadům způsobeným suchem

PV

Bioenergetické nápoje určené rostlinám se mohou podílet na boji s následky klimatické změny. Vědci pokročili ve vývoji prostředků schopných ovlivnit půdní vlhkost, umí rostlinám řízeně dávkovat živiny a zajistit tak jejich vitalitu i v období sucha. Přitom plocha území zasaženého suchem se v důsledku změn klimatu a poklesu schopnosti intenzivně obdělávaných půd zadržovat vodu stále rozšiřuje. Stres u pěstovaných plodin vyvolaný suchem se tak stává běžně se opakující fenoménem dnešní doby, říká vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) Mendelovy univerzity v Brně Petr Škarpa.