Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Zemědělství

Témata

Zemědělské školy
18/01/21

Systém stimulace ozimé pšenice, pomocí cílených změn obsahu fytohormonů

Lenka Brožková

Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.; Univerzita Palackého v Olomouci; Ing. Jan Šamalík; Ing. Jiří Petrásek; Chemap Agro s.r.o. Pro všechny ozimé plodiny, je před nástupem zimy, klíčový dostatečný nárůst kořenů, bez přerůstání nadzemní biomasy. V současnosti již existují technologie (aplikace proauxinového a procytokininového přípravku), která dokáže podpořit růst kořene a produktivních odnoží. Na rychlost vývoje kořenového systému po vyklíčení, mají […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

14/01/21

Faktory ovlivňující účinnost a selektivitu herbicidů

Lenka Brožková

Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Účinnost herbicidů je ovlivňována mnoha vnějšími faktory. Znalost vztahů mezi vnějšími podmínkami a účinností herbicidů je proto velmi významná při volbě herbicidu, jeho dávky, případně použití vhodného adjuvantu. Z povětrnostních podmínek jsou důležité především srážky, vlhkost vzduchu i půdy, teplota, intenzita slunečního záření a proudění […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Stanovení kurzu pro přepočet částky dotace poskytované žadatelům/příjemcům dotace 11. kola příjmu žádostí voperaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Lenka Brožková

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Evropská komise schválila rozšíření podpory pro ovocné sady na všechny podniky, pomůže to rozšířit plochy sadů

Lenka Brožková