Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Zemědělství

Témata

Zemědělské školy
13/10/21

Meziplodiny zdobí českou krajinu, zemědělci je pěstují stále častěji

PJ

V České republice za posledních deset let výrazně vzrostl podíl zemědělských ploch, na kterých se pěstují meziplodiny. V posledních letech je v rámci tzv. greeningu meziplodinami oséváno přibližně 140 tisíc hektarů orné půdy, což tvoří zhruba pět procent její výměry. Část meziplodin ale zemědělci vysévají také mimo greening a tato plocha není evidovaná v rámci statistik. Řada zemědělců přistupuje k půdě obecně s větším respektem, uvědomují si, že meziplodiny jednostranně zatížené půdě pomohou a v dalších letech se tento přístup vyplatí ☘.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

10/06/21

Bioenergetické nápoje pro rostliny pomohou čelit dopadům způsobeným suchem

PJ

Bioenergetické nápoje určené rostlinám se mohou podílet na boji s následky klimatické změny. Vědci pokročili ve vývoji prostředků schopných ovlivnit půdní vlhkost, umí rostlinám řízeně dávkovat živiny a zajistit tak jejich vitalitu i v období sucha. Přitom plocha území zasaženého suchem se v důsledku změn klimatu a poklesu schopnosti intenzivně obdělávaných půd zadržovat vodu stále rozšiřuje. Stres u pěstovaných plodin vyvolaný suchem se tak stává běžně se opakující fenoménem dnešní doby, říká vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) Mendelovy univerzity v Brně Petr Škarpa.

02/06/21

Zemědělci vyzývají k zákazu nespravedlivých obchodních praktik

PJ

Dostat české potraviny na pulty velkých obchodů, jejichž majitelé ovládají většinu tuzemského maloobchodního trhu, je pro výrobce stále obtížnější. Situaci komplikují nespravedlivé obchodní praktiky, s nimiž se podle průzkumu Agrární komory ČR setkala většina respondentů z řad členské základny této profesní organizace. Nejčastěji popisovali odběr zboží za podnákladové ceny, příspěvek na propagaci nebo nutnost podílet se na slevové akci obchodu.

12/05/21

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství

smf

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství. Vyplývá to z plánu Ministerstva zemědělství na roky 2021-2027

12. kolo PRV – webinář 18.5.2021

smf

Regionální agrární komora Pardubického kraje, z.s. si Vás ve spolupráci s Agroteam CZ s.r.o. a SZIF dovoluje pozvat na webinář.

01/05/21

Zelená zpráva za rok 2019

smf

Zpráva Mze o českém zemědělství v roce 2019.

30/04/21

Informace pro zemědělce: Postup při řešení kalamitního výskytu hraboše na jaře 2021

smf

Dne 12.4. byly aktualizovány informace k postupu při řešení kalamitního výskytu hraboše na jaře 2021.