Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Zemědělství

Témata

Zemědělské školy
13/06/23

Zemědělci žijí dlouhodobě v nejistotě, zaznělo na výstavě Naše pole

PV

Za účasti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a radního pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslava Krčila byl v úterý dopoledne zahájen další ročník celostátní zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech na Chrudimsku. Návštěvníci z řad odborné i laické veřejnosti se zde mohou seznámit se zajímavými polními odrůdami nebo ochranou a výživou rostlin. Součástí akce je tradičně také výstava nejmodernějších zemědělských strojů a techniky.

11/03/22

Ministerstvo zemědělství podpoří nákup pomůcek pro zemědělské školy

PV

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytne dotace pro Centra odborné přípravy. V letech 2022 a 2023 podpoří nákup učebních pomůcek pro střední a vyšší odborné školy zemědělského zaměření až za 140 milionů korun. Dotační program fungoval už v letech 2017 – 2021, kvůli velkému zájmu byl prodloužen.

26/11/21

Zemědělství a voda – témata zahraniční spolupráce

PV

V současné době Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, z.s. realizuje další velký projekt Erasmus+ na téma: „Saving Water“. Do projektu jsou kromě České republiky zapojeny tři země, Španělsko, Portugalsko a Bulharsko. Tentokrát jsme byli hostitelskou zemí a měli jsme na toto téma určitě co nabídnout. Program byl zahájen na České zemědělské univerzitě v Praze přednáškou […]

13/10/21

Meziplodiny zdobí českou krajinu, zemědělci je pěstují stále častěji

PV

V České republice za posledních deset let výrazně vzrostl podíl zemědělských ploch, na kterých se pěstují meziplodiny. V posledních letech je v rámci tzv. greeningu meziplodinami oséváno přibližně 140 tisíc hektarů orné půdy, což tvoří zhruba pět procent její výměry. Část meziplodin ale zemědělci vysévají také mimo greening a tato plocha není evidovaná v rámci statistik. Řada zemědělců přistupuje k půdě obecně s větším respektem, uvědomují si, že meziplodiny jednostranně zatížené půdě pomohou a v dalších letech se tento přístup vyplatí ☘.

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

10/06/21

Bioenergetické nápoje pro rostliny pomohou čelit dopadům způsobeným suchem

PV

Bioenergetické nápoje určené rostlinám se mohou podílet na boji s následky klimatické změny. Vědci pokročili ve vývoji prostředků schopných ovlivnit půdní vlhkost, umí rostlinám řízeně dávkovat živiny a zajistit tak jejich vitalitu i v období sucha. Přitom plocha území zasaženého suchem se v důsledku změn klimatu a poklesu schopnosti intenzivně obdělávaných půd zadržovat vodu stále rozšiřuje. Stres u pěstovaných plodin vyvolaný suchem se tak stává běžně se opakující fenoménem dnešní doby, říká vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) Mendelovy univerzity v Brně Petr Škarpa.

02/06/21

Zemědělci vyzývají k zákazu nespravedlivých obchodních praktik

PV

Dostat české potraviny na pulty velkých obchodů, jejichž majitelé ovládají většinu tuzemského maloobchodního trhu, je pro výrobce stále obtížnější. Situaci komplikují nespravedlivé obchodní praktiky, s nimiž se podle průzkumu Agrární komory ČR setkala většina respondentů z řad členské základny této profesní organizace. Nejčastěji popisovali odběr zboží za podnákladové ceny, příspěvek na propagaci nebo nutnost podílet se na slevové akci obchodu.