Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
02/06/23

Fresh Festival

PV

Zařazeno v Aktuality

31/05/23

Invaze na Ukrajinu ovlivňuje trhy v řadě států EU. Podporu ze zemědělské rezervy potřebuje i Česko a další evropské státy.

PV

 Situace na zemědělských trzích po ruské invazi na Ukrajinu, nová pravidla pro odpady z obalů potravin nebo revize označování mražených potravin byly hlavními tématy dnešní Rady ministrů zemědělství EU v Bruselu. V souvislosti s pokračující válkou se státy shodují na nutnosti poskytnout zemědělskou podporu i ostatním zemím EU, nikoli jen těm, které bezprostředně sousedí s Ukrajinou. Diskuze o situaci na trzích v EU a na Ukrajině se zúčastnil také ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj. Českou republiku na Radě zastupoval náměstek ministra zemědělství Miroslav Skřivánek.

Zařazeno v Aktuality

Informace k zasílání dat o používání přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků v elektronické podobě

smf

Novelou rostlinolékařského zákona č. 273/2022 Sb., konkrétně ustanovením § 60 odst. 7, se od 1. 7. 2023 zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 200 hektarů zemědělské půdy dle LPIS povinnost vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků v elektronické podobě umožňující jejich následné zpracování a předávat je do konce měsíce následujícího po aplikaci.

29/05/23

Dejte pozor na srnčata. Ministerstvo zemědělství poskytuje novou dotaci na ochranu zvířecích mláďat při senoseči.

PV

Zařazeno v Aktuality, Dotace

Dotace nepodporují biodiverzitu, ale zvyšují příjmy zemědělců. Malé farmy se v tom od velkých neliší

smf

Zemědělské dotace nemají vliv na rozmanitost způsobů využití zemědělské půdy, ale pouze zvyšují příjem zemědělců, ukazuje nová studie českých vědců. Podle ministerstva zemědělství ale dotace dosáhly svého záměru, na biodiverzitu se nezaměřovaly. Zdroj: EKONEWS.cz