Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
10/06/21

Bioenergetické nápoje pro rostliny pomohou čelit dopadům způsobeným suchem

PJ

Bioenergetické nápoje určené rostlinám se mohou podílet na boji s následky klimatické změny. Vědci pokročili ve vývoji prostředků schopných ovlivnit půdní vlhkost, umí rostlinám řízeně dávkovat živiny a zajistit tak jejich vitalitu i v období sucha. Přitom plocha území zasaženého suchem se v důsledku změn klimatu a poklesu schopnosti intenzivně obdělávaných půd zadržovat vodu stále rozšiřuje. Stres u pěstovaných plodin vyvolaný suchem se tak stává běžně se opakující fenoménem dnešní doby, říká vedoucí Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) Mendelovy univerzity v Brně Petr Škarpa.

Schvalování programů použití kalů na zemědělské půdě

smf

Schválení programů použití kalů se řídí § 68 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zdroj: ÚKZÚZ

Informace pro žadatele o dotace na Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2022

smf

V roce 2022 bude obnovena možnost podání žádosti na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb.

09/06/21

Jaké jsou priority rozpočtu EU pro rok 2022

smf

Evropská komise představila návrh rozpočtu pro rok 2022 a také granty v rámci Nástrojů EU pro budoucí generace. Zdroj: ZS ČR

Koalice Spolu chystá větší podpory pro malé farmáře a fond na nákup zpracovatelů

PJ

Zařazeno v Aktuality

KONTROLA PLNĚNÍ PODMÍNEK PLATEB POMOCÍ DRUŽIC MACH OD ROKU 2022

smf

Od roku 2022 začne SZIF využívat při kontrolách plnění podmínek plateb družicový systém tzv. MACH.

08/06/21

Naše pole

PJ

Zemědělská výstava Naše pole se v Nabočanech uskuteční 15. a 16. června 2021 v tradičním formátu.

Harmonogram předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok 2021 – 2022

smf

Česko jako potravinová montovna? U vepřového a brambor se to vymstilo

smf

Čtyřicetimiliardový deficit obchodu se zemědělským zbožím a potravinami z posledních dvou let štve české zemědělce. I když podle Českého statistického úřadu celková spotřeba potravin u nás spíš roste, soběstačnost vyjádřená podílem výroby a spotřeby na obyvatele se u většiny komodit snižuje. Autor: Přemysl Spěvák ,zdroj: DENIK.cz

Zařazeno v Aktuality