Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
19/07/24

Dopis ministra zemědělství Marka Výborného k nastavení „Základní celofaremní ekoplatby“

PV

Metodika vymezování krajinného prvku „mokřad“ a „skalka“

smf

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem byla aktualizována metodika vymezování krajinných prvků, jejíž první verze byla vydána v roce 2016.V metodice jsou uvedeny definice krajinného prvku (KP) „mokřad“ a nového prvku „skalka“, postup jejich vymezování v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS), vhodné a nevhodné zásahy a v neposlední řadě metodika seznamuje s postupem kontroly dodržování podmínek ochrany KP a s případnými sankcemi.

15/07/24

Ministerstvo zemědělství modernizovalo vyhlášku a stanovilo požadavky na nové produkty na našem trhu, například na sufu, okaru nebo sezamovou pastu

PV

Nová vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe) pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a výrobky z nich a olejnatá semena a výrobky z nich zavádí technologické požadavky na tyto produkty. Výrobci tak budou mít jasně stanoveno, jaké vlastnosti musí produkty splňovat a spotřebitelé se budou snáze orientovat v množství produktů, které mohou koupit v obchodech.

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR

Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun

smf

Informace MZe.