Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
04/07/22

Prohlášení ministra zemědělství

smf

O výzvách pro evropské zemědělství v důsledku válečného dění na Ukrajině diskutovali účastníci Evropského zemědělského fóra 2022 ve Varšavě.

Výroční zpráva

PV

Výroční zpráva společnosti Agrovenkov o.p.s. za rok 2021

Zemědělství 2021

PV

01/07/22

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2022 – Ohlášení využití úhoru s porostem

PV

Dnešním dnem bylo na Portále farmáře SZIF spuštěno podávání formuláře na Ohlášení využití úhoru s porostem, který žadatelé deklarovali v Jednotné žádosti 2022 jako plochu využívanou v ekologickém zájmu (dále jen „EFA“).

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

MZe: Priority českého předsednictví v zemědělství

smf

 POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENÍ

Role zemědělství a potravinářství EU v udržitelné globální produkci potravin.