Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
25/02/21

EU připravuje revizi legislativy k transportu zvířat

Lenka Brožková

Informace ČSCHMS Portugalské předsednictví připravilo pro jednoltivé členské státy EU dotazník, který má sloužit jako základní podklad k plánovanému hodnocení a revizi evropského nařízení (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy, pokud jde o přepravu na velké vzdálenosti do třetích zemí. Výstupy z dotazníku budou diskutovány počátkem března na připravované videokonferenci šéfů veterinárních správ […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

Lenka Brožková

Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů. Ve prospěch poplatníků je prodloužení lhůty […]

Změna v udělování výjimek z pravidel EZ na vazné ustájení

Lenka Brožková

Novelizovaný zákon č. 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání upravuje s účinností od 1. 2. 2021 v platnost nová pravidla týkající se vazného ustájení zvířat. Podle § 9 bodu f tohoto zákona se zakazuje chovat zvířata ve vazném ustájení s výjimkou nezbytně nutné doby po trvání jejich ošetření. Nicméně přechodné ustanovení zavedené zákonem č. 501/2020 […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Cena prasat kvůli koronaviru i prasečímu moru prudce padá, vepřové však zatím tolik nezlevňuje

Prasata z českých chovů prudce zlevňují, i kvůli čínskému zákazu německého dovozu. Koneční čeští spotřebitelé z pádu cen prasat však zase tolik nemají, vepřové totiž zlevňuje jen zhruba třetinově. Nahoru jdou totiž marže, a to jak marže zpracovatelské, tak marže obchodní i marketingová. Autor: Lukáš Kovanda

23/02/21

Hnojení ozimů dusíkem po letošní zimě

Lenka Brožková

Zdroj: VÚRV

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Vláda aktuálně: od čtvrtka budou muset lidé na vybraných místech nosit respirátor či chirurgické roušky

Lenka Brožková

Ve vnitřních prostorách veřejných staveb a na dalších veřejně přístupných místech, kde budou více než dvě osoby na vzdálenost méně než dva metry se bude možné pohybovat pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, který […]

22/02/21

Nové metodiky – pšenice

Lenka Brožková

Zdroj: VÚRV

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Přezimování, jarní mrazy a poškození ozimů

Lenka Brožková

Zdroj: Agromaual

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství