Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
30/11/22

Ptačí chřipka je v Evropě na podzim na vzestupu

PV

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že v podzimních měsících každoročně výrazně roste riziko šíření ptačí chřipky. Růst rizika souvisí s migrací volně žijících stěhovavých ptáků, kteří představují přirozený rezervoár virů ptačí chřipky a mohou být zdrojem nákazy pro chovy drůbeže a v zajetí chovaných ptáků. Během listopadu se nejvíce ohnisek ptačí chřipky objevilo v Maďarsku, Francii a v Itálii. V sousedním Německu se nákaza vyskytla v 8 případech. Jediným efektivním nástrojem, který brání přenosu ptačí chřipky do chovů, je důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti

Společná zemědělská politika EU nezohledňuje válku na Ukrajině

smf

29/11/22

Prezentace MZe- Ekoschémata od roku 2023

smf

Prezentace MZe k nastavení podmínek pro PP v roce 2023 ( Ekoschémata)

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula: Inovace v zemědělství jsou nezbytné pro zajištění potravinové bezpečnosti

PV

Inovace v zemědělství, vědecký pokrok, zkracování potravinového řetězce a omezení plýtvání – to je udržitelná cesta, jak zajistit kvalitní a dostupné potraviny pro populaci. Těmto tématům se věnoval ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na pondělní mezinárodní vědecké konferenci o zemědělsko-potravinářské udržitelnosti a inovacích uspořádané v rámci českého předsednictví v Radě EU. Konference bude pokračovat i dnes.

Zařazeno v Aktuality

28/11/22

Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027

PV

Evropská komise schválila po mnoha měsících vyjednávání s Českou republikou Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Oficiálně tak potvrdila pravidla, kterými se budou zemědělci v ČR řídit od 1. ledna 2023. Díky Strategickému plánu přiteče do českého zemědělství v příštích letech přibližně 200 miliard korun.

Nová pravidla pro větší hygienizaci kalů z čistíren odpadních vod budou odložena

smf

Aktuální akce