Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
24/09/21

Aktivace nové mapové vrstvy – DPB potencionálně vhodné pro aplikaci kalů

smf

V prostředí Portálu farmáře v aplikacích iLPIS (registrovaní farmáři) a Veřejného LPIS byla implementována nová mapová vrstva pod názvem – DPB potencionálně vhodné pro aplikaci kalů. Tato vrstva bude sloužit pro potřeby ČOV (čističky odpadních vod) a zemědělcům jako informativní podklad, kam je možné ukládat kaly z ČOV. Vrstva je nastavena po dohodě s ÚKZÚZ […]

23/09/21

PGRLF otevírá program Investiční úvěry Zemědělec

smf

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje 13. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec. Spuštění programu proběhne ve středu 13. října 2021 v 9.00 hodin. Zdroj: PGRLF

Zařazeno v Aktuality

21/09/21
17/09/21

MLS Pardubického kraje 2021 – 15. ročník soutěže o nejlepší potravinářský výrobek bude oceňovat vítěze

PJ

Kteří to jsou, se dozvíte 26. září na Krajských dožínkách v Pardubicích na Pernštýnském náměstí, kde proběhne i spotřebitelská soutěž.
Přijďte si i Vy zvolit Váš MLS, podpořit české zemědělce a zároveň se dobře pobavit!

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022

smf

16/09/21

Ministerstvo zemědělství opět rozšířilo území červené zóny lesů. Pro majitele to znamená lepší podmínky při zvládání kůrovcové kalamity

PJ

Ministerstvo zemědělství (MZe) rozšířilo území tzv. červené zóny. Jde o účelově vybrané oblasti, kde jsou lesy mimořádně silně zasažené až ohrožené kůrovcovou kalamitou. V červených zónách mohou vlastníci lesů upustit od některých opatření tak, aby měli kapacitu na zpracování kůrovcového dřeva a snižování následků kalamity. Rozšířením území Ministerstvo reaguje na další plošný postup kalamity od loňského roku.

Vodní hospodářství v roce 2020 – informace MZe

smf

15/09/21

Den otevřených dveří v ZD Sloupnice

PJ

V rámci Dnů českého zemědělství 2021 se v ZD Sloupnice uskuteční 1. a 2. října den otevřených dveří.

Zařazeno v Aktuality

Aktuální akce