Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
23/10/20

Společnost PGRLF stanovila základní sazbu podpory uprogramu Zemědělec

Lenka Brožková

Tržní informační systém

Lenka Brožková

20_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 42_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 42_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 42_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 42_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Vliv hnojení statkovými a minerálními hnojivy na výnos a kvalitu pšenice ozimé na stanovištích Ivanovice na Hané a Lukavec v letech 2015‒2018

Lenka Brožková

Zdroj: Agromanual

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro rok 2020

Lenka Brožková

Zdroj: MZE

22/10/20

Budoucnost užívání antimikrobik a evidence jejih použití v chovech skotu

Lenka Brožková

Zdroj: VÚŽV

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Komplexní postupy pro optimalizaci ochrany půdy a vody

Lenka Brožková

Zdroj: Agromanual

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Množitelské porosty brambor 2020 předběžné výsledky posklizňových zkoušek

Lenka Brožková

Množitelské porosty brambor 2020 předběžné výsledky posklizňových zkoušek (PDF, 1 MB)

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

21/10/20

Fuzariózy klasu u pšenice

Lenka Brožková

Zdroj: Agromanual

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Zemědělci opět nejvíce využívají aplikace do nor, k porušení podmínek aplikací nedošlo

Lenka Brožková

V souvislosti s mimořádným stavem v ochraně rostlin při kalamitním přemnožení hraboše polního je nejvíce nahlášených aplikací vkládáním do nor. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zároveň provádí kontroly dodržování podmínek aplikací a šetří podněty na jejich porušení. K žádnému doposud nedošlo. V zájmu zajištění ochrany rostlin a zabránění dalších hospodářských škod (nyní již v řádech […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Ministři zemědělství Evropské unie se dohodli na pozici ke Společné zemědělské politice

Lenka Brožková

Zdroj: MZE