Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
25/09/23

Bilance N za hospodářský rok 2022/2023

smf

Formuláře pro výpočet bilance N za hospodářský rok hnojení 2022/2023 a sklizňový rok 2023. Zdroj: VÚRV v.v.i.

22/09/23

ÚKZÚZ umožňuje účinnější použití rodenticidů proti hraboši polnímu

PV

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zveřejňuje možnost aplikace přípravků na ochranu rostlin při řešení pokračujících vzestupných výskytů hraboše polního na území České republiky. Pro ošetření porostů je možné od 22. září na dobu omezenou využít zvýšené dávky rodenticidů na hektar při aplikaci do nor.

Systém AMS – aktuální informace k 21. 9. 2023

smf

20/09/23

Přírodní dědictví letitých bučin Východního Krušnohoří zachovají kroky ve prospěch biologické rozmanitosti díky šetrnému lesnickému managementu

PV

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví

Výjimky pro zemědělce s rokem 2023 zřejmě skončí

smf

Evropská komise neplánuje povolit zemědělcům další výjimky z ekologických opatření, a to navzdory sílícímu tlaku ze strany členských států. Opatření „DZES“, která jsou součástí společné zemědělské politiky EU (SZP), budou muset farmáři od roku 2024 opět plnit, jinak si nesáhnou na evropské dotace. Zdroj: EURACTIV.cz

19/09/23

Zpráva o trhu vína a vinných hroznů

PV

Jak to bude s převody nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků

smf

Státní pozemkový úřad (SPÚ) bude od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přebírat pozemky dosud zapsané na neznámého nebo nedostatečně identifikovaného vlastníka, které tvoří zemědělský půdní fond, čímž je myšlena orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Zdroj: SPÚ

Zemědělské národní dotace – září 2023

smf

Zemědělské národní dotace v měsíci září 2023   Níže naleznete stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce. Informace se týká pouze dotačních programů (DP), které jsou administrovány na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V příloze pak naleznete přehled termínů pro všechny DP […]