Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
06/12/23

SZIF začal vydávat rozhodnutí na Podpory příjmu vázané na produkci (CIS)

smf

Od 4. prosince SZIF vydává rozhodnutí také na platby pro Malé zemědělce . Zdroj: SZIF

05/12/23

Nitrátová směrnice

smf

Nitrátová směrnice je předpis Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Plnění nitrátové směrnice je povinné ve zranitelných oblastech, které jsou vymezeny v hranicích katastrálních území. Zranitelné oblasti jsou oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských […]

04/12/23

Komise poskytne v roce 2024 částku ve výši 185,9 mil. EUR na spolufinancování programů pro propagaci produktů

PV

Praha 1. prosince 2023 – Evropská komise v roce 2024 vyčlení 185,9 milionu EUR na financování propagačních aktivit pro udržitelné a vysoce kvalitní zemědělsko-potravinářské produkty EU doma i v zahraničí. Roční pracovní program pro rok 2024 si klade za cíl zejména vytvořit nové tržní příležitosti a zároveň zohlednit politické priority a analýzu předpokládaného vývozu na […]

Zařazeno v Aktuality

Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

smf

 Podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, je povinné splnit účast na školení jednou za pětiletý závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Toto povinné školení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s. Povinné školení EZ je zpoplatněno, jelikož […]

01/12/23

Zpráva o trhu drůbežího masa

PV

říjen 2023

Spotřeba antibiotik klesá

smf

Spotřeba antibiotik dál klesá Za rok 2022 mohl Ústav pro kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv znovu vykázat, že se spotřeba antimikrobik snížila a Česko tak dál patří mezi země se spotřebou antimikrobik výrazně nižší, než je průměr EU. V roce 2022 bylo v ČR spotřebováno v průměru 46,4 miligramu antibiotik na kus hospodářského zvířete. Průměr […]

30/11/23

Státní pozemkový úřad povede od ledna Svatava Maradová

PV

Novou ústřední ředitelkou Státního pozemkového úřadu (SPÚ) se od 1. ledna stane Svatava Maradová. Zvítězila ve výběrovém řízení vypsaném na základě povinnosti přesoutěžit jednou za pět let představené na vybraných služebních místech.

Zařazeno v Aktuality

ZVEŘEJNĚNÍ VÝŠE SAZBY MIMOŘÁDNÉ FINANČNÍ PODPORY v roce 2023

smf

SZIF zveřejňuje dle § 7 nařízení vlády č. 306/2023 Sb., výši sazby. Zdroj: SZIF

29/11/23

SZIF začal vydávat rozhodnutí na nejrozšířenější dotaci – BISS

smf

Za posledních 100 let jsme přišli o téměř milion hektarů zemědělské půdy, nejen proto si zaslouží vyšší ochranu, shodli se politici koalice SPOLU. Novelu dnes schválili poslanci v prvním čtení

PV

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zásadně chrání nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady jako krajinné prvky se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy, aby se mohly v krajině snáze zakládat. Úprava zákona dává také prostor pro rozvoj agrovoltaiky na chmelnicích či ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem. Zvýšenou ochranu půdy podpořili také zástupci z Asociace soukromého zemědělství ČR a Zemědělského svazu ČR. Prvním čtením dnes prošla také tzv. havarijní novela vodního zákona, která přináší komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách.

Zařazeno v Aktuality