Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Lesnictví

Témata

Lesnictví Myslivost
01/07/20

Novela mysliveckého zákona změní myslivost, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu, plány lovu se stanoví podle reálných škod

Lenka Brožková

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jejímž cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický systém Evidence myslivosti. Novelu mysliveckého zákona dnes schválila vláda. […]

Zařazeno v Aktuality, Myslivost, Myslivost

21/05/20

Modul pro žadatele o vybrané finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Lenka Brožková

Žádosti o poskytnutí vybraných finančních příspěvků na hospodaření v lesích se sestavují v tzv. modulu pro žadatele, který po sestavení žádosti umožňuje odeslání jejích dat krajskému úřadu a vytištění vlastní žádosti pro její podpis žadatelem i odborným lesním hospodářem a její následné doručení krajskému úřadu. Modul pro žadatele (http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui) se v současnosti využívá pro finanční příspěvek […]

11/05/20
21/04/20

Nouzový stav a odborná způsobilost v lesním hospodářství

Lenka Brožková

S ohledem na nouzový stav a současně kalamitní výskyt kůrovce v ČR bude ústav dočasně tolerovat praxi, při které fyzická osoba, která v rámci svých profesních činností nakládá s přípravky pod dohledem držitele osvědčení druhého stupně nebo třetího stupně, nemusí být držitelem osvědčení prvního stupně. Tato osvědčení nyní není možné získat, neboť školící střediska jsou […]

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví

20/04/20
17/04/20

Otázky a odpovědi k opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2020, vydané Ministerstvem zemědělství podle § 51a lesního zákona

Lenka Brožková

Odpovědi na často kladené otázky k opatření obecné povahy (OOP). Na jak dlouho se opatření obecné povahy vydává? Lze konstatovat, že opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2020 je vydáno na dobu neurčitou, resp. do doby, než bude v případě potřeby Ministerstvem zemědělství změněno nebo zrušeno. Výjimka z povinnosti zpracovávat jako nahodilou těžbu kůrovcové […]

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví

14/04/20

Příjem žádostí pro neprojektová lesnická opatření bude zahájen 15. dubna

Lenka Brožková

Od 15. dubna 2020 je možné podávat žádosti o dotaci a žádosti o (změnu) zařazení na tzv. lesnická opatření PRV. Rádi bychom ve spolupráci se SZIF informovali lesnickou veřejnost, že od 15. dubna je možné podávat žádosti o dotaci a žádosti o (změnu) zařazení na rok 2020 na níže uvedená opatření: Lesnicko-environmentální a klimatické služby a […]

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví