Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Lesnictví

Témata

Lesnictví Myslivost
03/11/22

Přestože kůrovcová kalamita ustupuje, vznikají nové takzvané červené zóny

PV

Ministerstvo zemědělství rozšířilo území tzv. červené zóny. V těchto oblastech mohou lesníci upustit od některých opatření tak, aby mohli efektivněji zasáhnout proti kůrovci. V roce 2019, kdy došlo k označení prvních zón, se tyto plochy díky zrychlující výsadbě lesů nové generace zase začínají zelenat.

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví

21/09/22

Listnáčů se sází stále více. Jejich podíl při osazování nových lesů roste

PV

Výsadba listnatých stromů v Česku roste. Loni bylo obnoveno téměř 50 tisíc hektarů, což je nejvyšší hodnota v novodobé historii České republiky. Druhová skladba tuzemských lesů se neustále mění a trvale narůstá podíl lesů smíšených a s převahou listnatých stromů. Podíl listnáčů v lesích se mezi lety 2000 a 2021 zvýšil z 22,3 na 28,7 procent. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2021, kterou dnes projedná vláda.

Zařazeno v Aktuality, Lesnictví

04/02/22

Výzva k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům NESTÁTNÍCH lesů za období 2022 až 2026

PV

Výzva se vyhlašuje v podobě Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů (čj. MZE-68333/2021-16221 ze dne 3. 2. 2022).

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Lesnictví

05/01/22

Příspěvky na hospodaření v lesích – přehled a změny od 1. 1. 2022

smf

 Podmínky pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích byly upraveny novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. účinnou od 1. 1. 2022. Pro příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž předmět byl splněn před uvedeným datem, platí tehdejší právní úprava. Z rozpočtu Ministerstva zemědělství jsou poskytovány: příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Lesnictví

04/01/22

Aktuální rozsah podpor lesního hospodářství a myslivosti

smf

Lesní hospodářství a myslivost jsou z rozpočtu Ministerstva zemědělství podporovány prostřednictvím níže uvedených podpor. Vlastníkům lesů, podnikatelům v lesním hospodářství a uživatelům honiteb jsou k dispozici tyto finanční příspěvky a podpůrné programy: příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu Ministerstva zemědělství, příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu krajů, příspěvky na vybrané myslivecké činnosti, úhrady […]

Informace pro žadatele k opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

PV

30/11/21

Ministerstvo zemědělství bude průběžně zvyšovat příspěvky na péči a výsadbu nových lesů po kůrovcové kalamitě podle nově schváleného nařízení vlády

PV

Ministerstvo zemědělství (MZe) podpoří péči, obnovu a výsadbu podle novely nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Zatímco letos poskytne na těchto příspěvcích 1,7 miliardy korun, v příštím roce to bude již 3,3 miliardy a v roce 2023 se příspěvek zvýší na 4,6 miliardy. Zvýší se sazby za sazenice a připraveny jsou i nové typy příspěvků, například na přípravu půdy pro sázení. Změnu pravidel 25. listopadu schválila vláda.

Zařazeno v Aktuality, Dotace, Lesnictví