Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro zemědělce

Informace pro zemědělce

27/09/23

Vláda přijala návrh Ministerstva zemědělství: Mimořádná podpora pro naše zemědělce se letos zvýší o 80 milionů na celkem 243 milionů korun

PV

Vláda projednala návrh Ministerstva zemědělství na mimořádnou pomoc pro české zemědělce. Ještě letos dostanou navíc národní dotaci ve výši 80 milionů korun, a to k více než 163 milionům, které už mají zajištěny ze zdrojů Evropské unie. Mimořádná pomoc tak dosáhne asi 243 milionů korun.

04/09/23

OTEVŘENÝ DOPIS POLITIKŮM TÉTO ZEMĚ – ČESKÉ PRODUKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

smf

Jmenuji se Petr Martinec a pracuji již dvacet let jako předseda představenstva zemědělského družstva, které hospodaří v Podkrkonoší. Pracujeme jak na polích, tak ve stájích. Pěstujeme plodiny jak tržní (řepka, žito), tak krmné (pšenice, triticale, ječmen, kukuřice na siláž, pícniny), obhospodařujeme cca 750 ha zem. půdy. Ve stájích chováme mléčné stádo, cca 220 krav, výkrmové […]

29/08/23

MZe: s úpravou pachtovného za státní zemědělskou půdu proto začneme až v příštím roce

smf

Vyšší cena za pacht státní zemědělské půdy se bude prozatím týkat jen nově uzavíraných smluv Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Aktualizace stávajících zhruba 13 000 smluv začne později, až v průběhu příštího roku. Dohodl se na tom ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) s ředitelem SPÚ Martinem Vrbou.

23/08/23

Informační brožura – orná půda.

PV

Informační materiály seznamují zemědělce i širší zemědělskou veřejnost se základními podmínkami a způsoby podporovaného hospodaření podle druhu kultury.

16/08/23

Dotazy a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči

smf

V přiloženém dokumentu naleznete otázky a odpovědi k vedení a zasílání záznamů o používání POR a PP dle novely zákona o rostlinolékařské péči a vyhlášky o POR účinné od 1. 7. 2023.