Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro zemědělce

Informace pro zemědělce

25/04/22

Pozvánka na seminář „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“

smf

Vážení kolegové, naše kancelář společně se ZS ČR pořádá seminář v rámci PRV na téma „Praktika správy zemědělských pozemků a jiných nemovitostí zemědělským závodem z pohledu právníka“, který se koná ve čtvrtek 12. května 2022 od 9.00 hodin na Chatě Habřinka v Českých Libchavách. Přednášejícím je JUDr. Pavel Truxa. Pozvánku s přihláškou najdete zde Pozvánka_Praktika správy zemědělských […]

04/04/22

Výjimka na přivedení konvenčních zvířat do EZ

smf

Výjimka na přivedení konvenčních zvířat do EZ Vzhledem k novému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (dále jen „nařízení (EU) 2018/848“) účinného od 1. 1. 2022, se Ministerstvo zemědělství rozhodlo k bodu 1.3.4.4.1. a […]

31/03/22
08/02/22

PGRLF spustí program Podpora nákupu půdy

PV

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevře na jaře letošního roku nový program Podpora nákupu půdy formou podpory části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství.

07/02/22

Pozvánka na seminář (webinář) na téma „Praktické dopady změn legislativy o hnojivech a v ochraně půdy na zemědělce“

PV

Cílem semináře (webináře) je seznámit zemědělské podnikatele s legislativními změnami v oblasti evidence použitých hnojiv, zpracováním bilance N v podniku a protierozní ochrany půdy.

26/01/22

Zemědělci si mohou spočítat výši nově nastavených dotací – kalkulačka ke stažení

PV

Ministerstvo zemědělství společně s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací připravilo podnikový model (tzv. Kalkulačku 3), který bude sloužit zemědělským podnikům jako nástroj pro předběžný výpočet vybraných provozních podpor vyplývajících z revize Strategického plánu 2023+.
Vlastní dotační kalkulačku vypracovala také Asociace soukromého zemědělství ČR.
V článku naleznete ke stažení obě varianty dotačních kalkulaček.