Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro zemědělce

Informace pro zemědělce

02/11/22

Webinář „Nitrátová směrnice 2022 – podzim – ekoplatba OH, AEKO, EZ“

smf

  Webinář „Nitrátová směrnice 2022 – podzim – ekoplatba OH, AEKO, EZ“ 19. 10. 2022 Dne 19. října 2022 se uskutečnil další celostátní webinář k nitrátové směrnici zaměřený na návaznosti mezi podmínkami nitrátové směrnice a připravované ekoplatby OH a implementaci vybraných opatření II. pilíře v rámci Strategického plánu SZP 2023-2027. Videozáznam webináře Prezentace: Návaznosti mezi […]

01/11/22

Zveme Vás na 28. Výroční konferenci VVS

smf

Vážení chovatelé a obchodní partneři, rádi bychom Vás pozvali na tradiční Výroční konferenci naší společnosti, která se bude konat ve čtvrtek, 10. listopadu 2022 opět na tradičním místě, v hostinci U Novotnů v Mistrovicích. Program bude zajímavý a věříme, že i poučný, tak se budeme těšit na případné setkání. Elektronická forma přihlášky a podrobný program zde. […]

19/10/22

AKTUALIZOVANÁ VERZE METODIKY „HOSPODAŘENÍ VE ZRANITELNÝCH OBLASTECH – 5. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE“ (2022)

smf

Metodika vychází z platného nařízení vlády č. 262/2012 Sb., po jeho novelizaci v létě 2020. Změny v uplatnění nitrátové směrnice v ČR platné od roku 2020 jsou přehledně popsány na začátku metodiky. Na základě novelizace legislativy hnojiv (podzim 2021) byla metodika v roce 2022 aktualizována. Aktualizované znění metodiky ve formátu pdf naleznete zde (verze ve wordu). Zdroj: www.nitrat.cz

18/10/22

BILANCE DUSÍKU ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2021/2022

smf

Pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) jsme opět připravili jednoduchý sešit v excelu. Výpočet je stejný jako za předchozí rok, s několika úpravami… Nový excel pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 najdete zde.

06/10/22

Model OH pro ekoplatbu 2023

smf

V návaznosti na připravovanou celofaremní ekoplatbu (od roku 2023) v rámci nové Společné zemědělské politiky jsme pro Vás připravili vyhodnocovací tabulku. Zdroj: VÚRV v.v.i.

27/09/22

Pozvánka na seminář zaměřený na téma “ Využití Portálu farmáře – práce s aplikací Evidence přípravků a hnojiv“

PV

Agrovenkov, o.p.s. Vás zve na odborný seminář zaměřený na téma „Využití Portálu farmáře – práce s aplikací Evidence přípravků a hnojiv“.
Termín konání: středa 26. října 2022

30/08/22

Podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy v novém období SZP

PV

Obsahem dokumentu je přehled základních podmínek na hospodaření podle standardů DZES. Jedná o informativní materiál pro žadatele.