Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

GDPR

Stránky splňují požadavky Obecného nařízení o ochraně údajů, známe také pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Jde o právní úpravu pro ochranu údajů, která vstoupila v platnost 25. května 2018. GDPR se dotýká evropských i mimoevropských firem a služeb, které využívají online reklamy a zaznamenávají, jakým způsobem uživatelé v Evropském hospodářském prostoru (EHP) přistupují k jejich webům a aplikacím.

Jak popisujeme v našich zásadách ochrany soukromí, jakmile používáte naše stránky, (tyto zásady jsou jejich součástí), musí být poskytnuty určité informace a souhlasy získané od koncových uživatelů v Evropské unii, kde zákon o ochraně údajů EU vyžaduje takové zveřejnění a souhlasy.

V rámci těchto pravidel máte právo na úplně vymazání všech svých údajů i dat z našich stránek. Současně jsme připraveni Vám poskytnout informaci o tom, jaká data jsme o Vás evidovali.

Osobní údaje budou zpracovávány do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsanými účely, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období Vás naše společnost může kontaktovat za účelem obnovení souhlasu; bez jeho obnovení budou Vaše osobní údaje trvale vymazány.

Povinnosti v rámci EU

Pro potřeby naší služby shromažďujeme tyto údaje: e-mailová adresa (nepovinně) a IP adresa zařízení, z kterého k nám přistupujete (povinně). Všechny tyto údaje získáváme přímo od každého uživatele a k jejich zpracování nám dává souhlas. Účelem sběru těchto informací je vznik smluvního vztahu (emailová adresa), využívání funkcí služby newsletter.

Jsme povinni vynaložit přiměřené úsilí k jasnému zveřejnění a získání souhlasu s jakýmkoli sběrem, sdílením a používáním dat, které se uskutečňuje na jakémkoli webu, aplikaci, e-mailové publikaci nebo jiném majetku v důsledku používání našich stránek. Dále jsme povinni vynaložit přiměřené úsilí, abychom zajistili, že konečnému uživateli budou poskytnuty jasné a úplné informace o ukládání a přístupu k souborům cookie nebo dalším informacím o zařízení koncového uživatele a souhlasí s tím, že k takové činnosti dojde v souvislosti s produktem, ke kterému platí tato pravidla.

Pro podrobnosti si prosím pročtěte také zásady používání cookies.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně těchto pravidel a jejich použití, kontaktujte nás na brozkova.agrovenkov@seznam.cz.