Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cross compliance

Cross compliance

26/03/24

Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024

smf

Vyšla „Metodická příručka pro pravidla podmíněnosti pro rok 2024“. Zdroj: MZe

11/03/24

Půdoochranné postupy při pěstování brambor na svažitých pozemcích

smf

PŮDOOCHRANNÉ POSTUPY PŘI PĚSTOVÁNÍ BRAMBOR NA SVAŽITÝCH POZEMCÍCH. Zdroj: VÚRV v.v.i.

17/07/23

Pro hospodaření na erozně ohrožených půdách začnou platit nová pravidla

smf

Ministerstvo zemědělství (MZe) přichystalo rozšíření a přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Na silně erozně ohrožených půdách a nově definované „podkategorii“ mírně erozně ohrožených půd budou muset zemědělci volit šetrnější metody hospodaření tak, aby ochránili svá pole a zároveň zachovali svou zemědělskou produkci. Nové opatření začne platit v postupném náběhu v roce 2024, nejdříve […]

28/03/23

Nové nařízení vlády upravující pravidla podmíněnosti

PV

Dne 28.3.2023 vyšlo ve Sbírce zákonů, Částka 43, nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům. Pravidla kontrol podmíněnosti jsou součástí Společné zemědělské politiky České republiky na období 2023–2027 a Strategického plánu České republiky. Podporují zemědělské hospodaření ke shodě s ochranou životního prostředí tím, že poskytování přímých plateb a ročních plateb agroenvironmentálně-klimatických […]

Zařazeno v Aktuality, Cross compliance

18/05/22

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

smf

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022 U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám. Z tohoto důvodu nebude prováděna aktualizace Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterým jsou poskytovány aktuální informace o požadavcích a […]

07/04/22

Podmínky kontrol podmíněnosti v roce 2022

PV

U požadavků podmíněnosti tj. povinných požadavků na hospodaření (PPH) a požadavků standardů dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy (DZES) včetně způsobu jejich kontroly a systému vyhodnocování případných porušení nedochází pro rok 2022 ke změnám.