Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ochrana ovzduší

ochrana ovzduší

12/12/22

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší

smf

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“

25/01/13

Redukce amoniaku v kejdě

smf

Americké ministerstvo zemědělství vyvinulo metodu filtrace amoniaku z kejdy, která přispěje k snížení emisí. Zdroj: ÚZEI

03/12/12

Vyhláška č.415/2012 Sb.o přípustné úrovni znečišťování ovzduší

smf

Vyhláška č.415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

30/08/12

Zákon o ochraně ovzduší

smf

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

05/03/12

Ministerstvo se vyhýbá povinnosti regulovat zápach

smf

Současné právní předpisy nechrání občany před nadměrným zápachem. Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

15/12/11

Novela zákona  o ochraně ovzduší

smf

Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 288/2011 Sb.

14/12/11

Novela NV 615/2006 Sb.

smf

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb. a nařízení vlády č. 294/2011 Sb.

01/12/11

Vyjádření MŽP k některým tvrzením dr. Seitlové k otázce pachových látek a řešení domácích topenišť

smf

Vyjádření MŽP k některým tvrzením dr. Seitlové k otázce pachových látek a řešení domácích topenišť. Zdroj MŽP

28/07/11
03/06/11

Snižování emisí změnou krmení zvířat

smf

Kukuřice, siláž, nahý oves a traviny s vyšším obsahem cukrů, by mohly snížit emise metanu a vylučování dusíku u skotu a ovcí. Zdroj: Agronavigator.cz