Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Legislativa ČR

Legislativa ČR

13/05/24

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 – aktualizace k 11.4.2024

smf

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

02/05/24

Novela nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

smf

Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů ve znění 68/2024 Sb.

29/04/24

Metodika k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb. -AEKO 2024

smf

Metodika k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření pro rok 2024 (pracovní verze). Zdroj: MZe

18/04/24

Metodika k provádění nařízení vlády č. 63/2023 Sb., platná pro rok 2024

smf

Metodika k provádění nařízení vlády č. 63/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy, platná pro rok 2024

17/04/24

Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb., platná pro rok 2024

smf

Metodika k provádění nařízení vlády č. 61/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními, platná pro rok 2024

09/04/24

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2024

PV

Zásady, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2024.

02/04/24

Agroenvironmentálně-klimatická opatření – Novela nařízení vlády účinná od 15. 3. 2024

smf

Od 15. března 2024 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 61/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření, a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve […]