Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Legislativa ČR

Legislativa ČR

08/04/21

Společné stanovisko zemědělských organizací k protierozní vyhlášce

smf

Na znění protierozní vyhlášky, které bylo zveřejněno minulý týden, pracovali více než dva roky ve společné pracovní skupině zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, a také nevládních zemědělských organizací a odborných institucí.