Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Legislativa ČR

Legislativa ČR

13/10/22

Novela veterinárního zákona – účinná od 1. 10. 2022

smf

Na začátku tohoto měsíce nabyla účinnosti novela veterinárního zákona, která, mimo jiné, upravuje i oblasti jako jsou přemísťování a přeprava zvířat, nákazy a jejich tlumení, vedlejších živočišných produktů, nebo vývoz produktů. Stručné shrnutí změn naleznete na webu SVS zde.

08/04/21

Společné stanovisko zemědělských organizací k protierozní vyhlášce

smf

Na znění protierozní vyhlášky, které bylo zveřejněno minulý týden, pracovali více než dva roky ve společné pracovní skupině zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, a také nevládních zemědělských organizací a odborných institucí.