Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Legislativa ČR

Legislativa ČR

17/08/23

Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023

smf

Konsolidované znění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2023 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů – aktualizace ke dni 11. 8. 2023.

21/07/23

Aktualizace vyhlášky o použití sedimentů na zemědělské půdě

smf

Od 1. července 2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě. Hlavním důvodem novelizace této vyhlášky bylo doplnění formuláře Hlášení o použití sedimentů na zemědělské půdě, který ve vyhlášce dosud chyběl. Formulář hlášení je nyní přílohou č. 7 vyhlášky č. 257/2009 Sb. Kromě údajů, které identifikují zemědělského podnikatele jež hodlá sedimenty aplikovat, obsahuje […]

07/06/23

Zveřejnění nařízení vlády k opatření agrolesnictví.

PV

Dne 31. 5. 2023 v částce 70 Sbírky zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády k opatření agrolesnictví s účinností od 1. června 2023. Konkrétně se jedná o nařízení vlády č. 140/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví.

13/10/22

Novela veterinárního zákona – účinná od 1. 10. 2022

smf

Na začátku tohoto měsíce nabyla účinnosti novela veterinárního zákona, která, mimo jiné, upravuje i oblasti jako jsou přemísťování a přeprava zvířat, nákazy a jejich tlumení, vedlejších živočišných produktů, nebo vývoz produktů. Stručné shrnutí změn naleznete na webu SVS zde.