Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Redukce amoniaku v kejdě

25/01/13
smf

Americké ministerstvo zemědělství vyvinulo metodu filtrace amoniaku z kejdy, která přispěje k snížení emisí. Zdroj: ÚZEI

Redukce amoniaku v kejdě

Americké ministerstvo zemědělství vyvinulo metodu filtrace amoniaku z kejdy, která přispěje k snížení emisí.
 Metodu filtrace amoniaku z kejdy, která přispěje k snížení emisí, vyvinuli odborníci z amerického ministerstva zemědělství. Použili membránu propustnou pro plyny, díky níž zredukovali plynný amoniak v kejdě o 95 %, ze 114 na 5 mg/l. Čím vyšší byla pH hodnota kejdy, tím lépe se dařilo získávat amoniak. Takto získaný dusík by podle představy odborníků mohl být využit jako vysoce koncentrované dusíkaté hnojivo.
DLG-Mitteilungen, 2012, č. 12, s. 13
Zdroj: ÚZEI, www.Agronavigator.cz