Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

06/06/24

V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin !

smf

Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 10,4 %. Zdroj: MZe

20/05/24

Podávání žádostí na modernizaci kompostáren nebo techniku pro aplikaci kompostu na ornou půdu se prodlužuje do začátku září

smf

Ministerstvo životního prostředí prodlužuje podporu výstavby nebo modernizace kompostáren, stejně jako pořízení techniky pro aplikaci kompostu na ornou půdu z prostředků Národního programu Životní prostředí.

Zařazeno v Aktuality, Dotace, MŽP

17/04/24

Instruktážní videa k předtiskům JŽ 2024

PV

Na youtube kanále SZIF byla zveřejněna aktualizovaná instruktážní videa pro letošní kampaň předtisků jednotné žádosti. Předmětná videa včetně těch meziročně neupravovaných jsou rovněž k dispozici i pod ikonou videokamery v předtiskové aplikaci LPIS. Odkazy na tyto videa naleznete po prokliku nadpisu novinky.

09/04/24

Podání Jednotné žádosti 2024 bude zahájeno 15. dubna

smf

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zahájí podávání a přijímání Jednotných žádostí 15. dubna 2024. Zdroj: SZIF