Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

01/07/22

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2022 – Ohlášení využití úhoru s porostem

PV

Dnešním dnem bylo na Portále farmáře SZIF spuštěno podávání formuláře na Ohlášení využití úhoru s porostem, který žadatelé deklarovali v Jednotné žádosti 2022 jako plochu využívanou v ekologickém zájmu (dále jen „EFA“).

Zařazeno v Aktuality, Informace SZIF

13/06/22

Příručka pro hnojení plodin

smf

Tato příručka je určena zemědělským podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby statkových a minerálních hnojiv a sestavení plánu hnojení pro jednotlivé pozemky. Snahou bylo vypracovat poměrně jednoduchý postup, který zohledňuje ekonomické i ekologické aspekty dané problematiky, podle zásad dobré agronomické praxe.

10/06/22

Africký mor prasat se v Německu a Polsku u hranic s ČR stále šíří

PV

Nejvážnějším současným nákazovým rizikem pro Českou republiku je šíření afrického moru prasat (AMP) v sousedním Německu a Polsku. Nejproblematičtější region v Německu představuje příhraniční oblast Sasko – Liberecký kraj, kde se v období 4. 5. – 3. 6. 2022 nalezlo 24 kusů uhynulých pozitivních divokých prasat. Nejbližší místo výskytu se nachází pouze ve vzdálenosti 6 km od české hranice. Podobná situace je i v sousedním Polsku, kde byl zastřelen a následně pozitivně testován na AMP divočák jen pouhé 4 km od české hranice.

08/06/22

Česká republika je znovu oficiálně zemí bez výskytu ptačí chřipky

PV

Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH – World Organisation for Animal Health) oficiálně zveřejnila na svém webu informaci, že Česká republika je od 16. května 2022 prostá aviární influenzy (ptačí chřipky). Tento krok je velmi důležitý pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s tak zvanými třetími zeměmi (státy, které nejsou členy EU). Zveřejněním na webu WOAH je status oficiální.

Zemědělské národní dotace v měsíci červnu 2022

smf

Stručný přehled termínů, které žádosti a doklady se v rámci Zemědělských národních dotací (ZND) přijímají v průběhu aktuálního měsíce června.