Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ

27/01/23

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě

smf

INFORMACE O TERMÍNU zasílání evidence hnojení a výnosů v elektronické formě S ohledem na potřebu edukace a detailního seznámení zemědělských subjektů s podobou vedení elektronické evidence bude akceptováno i pozdější podání evidence do jednotného úložiště po 31.1.2023, a to do 31.3.2023. Povinnost vedení evidence o použití hnojiv v elektronické formě a její předání v požadovaném […]

ÚKZÚZ upozorňuje na vysokou populační hustotu hraboše polního

smf

24/01/23

Vliv dostupnosti síry v půdě na výnos

PV

Zpráva o výsledcích vegetační nádobové zkoušky za rok 2022, který je druhým rokem zkoušky

Vliv dostupnosti fosforu v půdě na výnos

PV

Zpráva o výsledcích dvouleté vegetační nádobové zkoušky

20/01/23

EVIDENCE HNOJENÍ – aktuální informace k povinnosti elektronického předání

smf

Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala v letošním roce, kdy by měli zemědělci v průběhu měsíce ledna (do 31.1.) odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022. Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha povinnost vést […]

19/01/23

Sklizeň ovoce v roce 2022

PV

Výsledky roční sumarizace sklizně ovoce, kterou provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) potvrdily, díky příznivému počasí v druhé polovině roku 2022, vyšší sklizeň jádrovin. V případě peckovin byla zaznamenána nejnižší úroda u broskví, na kterých se negativně projevilo sucho v letních měsících.