Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela NV 615/2006 Sb.

14/12/11
smf

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb. a nařízení vlády č. 294/2011 Sb.

Novelu Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb. a nařízení vlády č. 294/2011 Sb. najdete Z D E.

Přílohu č. 2 NV 615/2006 Sb. najdete Z D E