Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Živočišná výroba

živočišná výroba

07/08/19

VÝVOJ A PERSPEKTIVY VÝROBY MLÉKA VE SVĚTĚ

Lenka Brožková

Informace VÚŽV

05/07/19

Zpráva o trhu vajec

Lenka Brožková

Informace SZIF

10/06/19

PASTEVNÍ VÝKRM KOHOUTKŮ NOSNÝCH LINIÍ

Lenka Brožková

Informace VÚŽV

10/05/19

Cenové hlášení – prasata a selata

Lenka Brožková

Informace SZIF

09/05/19

Zpráva o trhu drůbežího masa

Lenka Brožková

Informace SZIF