Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Snižování emisí změnou krmení zvířat

03/06/11
smf

Kukuřice, siláž, nahý oves a traviny s vyšším obsahem cukrů, by mohly snížit emise metanu a vylučování dusíku u skotu a ovcí. Zdroj: Agronavigator.cz

Snižování emisí změnou krmení zvířat

Kukuřice, siláž, nahý oves a traviny s vyšším obsahem cukrů, by mohly snížit emise metanu a vylučování dusíku u skotu a ovcí.
Výsledky výzkumu Univerzity v Readingu (Velká Británie) a Institutu biologických, environmentálních a zemědělských věd ukazují, že je možné výživou zvířat snížit emise metanu a vylučování dusíku u skotu a ovcí. Mohou k tomu sloužit: kukuřice, siláž, nahý oves a traviny s vyšším obsahem cukrů. Zdá se, že poměrně malými změnami výživy zvířat lze významně snížit emise skleníkových plynů.
Uvádí se, že v UK tvoří emise ze zemědělské činnosti 9 % z celkové produkce skleníkových plynů (emise metanu ze zemědělské produkce mají podíl 41 %), přičemž polovina z celkových emisí pochází od krav, ovcí a koz.
Dalším výzkumem je třeba zjistit, do jaké míry by taková změna výživy zvířat byla ekonomicky náročná a jaké by byly související environmentální změny.

EU Food Law, 2011, č. 485, s. 3-4