Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Legislativa ČR a EU

Legislativa ČR a EU

30/12/22

Záznam semináře SP SZP a právní předpisy EZ

smf

Přednáší Ing. Martin Prudil (ÚKZÚZ) -možnosti souběhu ekologické a konvenční produkce, elektronická evidence hnojiv, bilance dusíku

13/10/22

Novela veterinárního zákona – účinná od 1. 10. 2022

smf

Na začátku tohoto měsíce nabyla účinnosti novela veterinárního zákona, která, mimo jiné, upravuje i oblasti jako jsou přemísťování a přeprava zvířat, nákazy a jejich tlumení, vedlejších živočišných produktů, nebo vývoz produktů. Stručné shrnutí změn naleznete na webu SVS zde.

30/09/22

Boj mezi potravináři a obchodníky nesmí odnášet zákazník, transparentnímu trhu pomůže schválený zákon o významné tržní síle

PV

Větší transparentnost trhu a možnost lepších kontrol nekalých obchodních praktik přinese novela zákona o významné tržní síle, kterou dnes ve třetím čtení schválila Poslanecká sněmovna. Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) pomůže zákon hlavně našim zemědělcům, potravinářům a ostatním subjektům, které svou každodenní činností vytvářejí zemědělský a potravinový řetězec.

08/04/21

Společné stanovisko zemědělských organizací k protierozní vyhlášce

smf

Na znění protierozní vyhlášky, které bylo zveřejněno minulý týden, pracovali více než dva roky ve společné pracovní skupině zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, a také nevládních zemědělských organizací a odborných institucí.