Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ekonomika, účetnictví a daně

informace z ekonomiky, účetnictví a daní

14/07/22

Ceny hnojiv stoupají

smf

Z Rouenu, nejdůležitějšího francouzského dovozního přístavu a obchodního centra pro obilí a minerální hnojiva, a z Německa jsou hlášeny rostoucí ceny hnojiv na spotovém trhu. Ceny nejdůležitějšího dusíkatého hnojiva pro francouzské zemědělce, dusičnanu amonného 27 %, se tento týden zvýšily o 50 EUR za tunu na 685 EUR za tunu. U nejdůležitějšího kapalného hnojiva, roztoku […]

25/02/21

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů

Novelizací daňového řádu účinnou od roku 2021 byla prodloužena lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. Zákon č. 283/2020 Sb. změnil ustanovení § 136 daňového řádu, který upravuje lhůty pro podání daňového přiznání. S ohledem na to, že ostatní daně mají speciální lhůty, se to týká zejména daní z příjmů. Ve prospěch poplatníků je prodloužení lhůty […]

23/02/21

Vláda aktuálně: od čtvrtka budou muset lidé na vybraných místech nosit respirátor či chirurgické roušky

Ve vnitřních prostorách veřejných staveb a na dalších veřejně přístupných místech, kde budou více než dvě osoby na vzdálenost méně než dva metry se bude možné pohybovat pouze s nasazeným respirátorem třídy minimálně FFP2 či KN 95, zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, který […]

15/02/21

Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských a profesních průkazů o 10 měsíců

Evropský parlament schválil prodloužení platnosti řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti, které propadly nebo propadnou v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, a to v rámci tzv. nařízení Omnibus II. Toto nařízení prodlužuje platnost i některých dalších dokumentů v oblasti dopravy a odkládá provádění některých pravidelných kontrol a školení. Platnost jednotlivých dokladů […]

12/02/21

Informace k nároku na kompenzační bonus a upozornění k tiskopisům daně z příjmů fyzických osob

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Finanční […]

11/02/21

Peněžitý příspěvek na stravování od roku 2021

Jak posuzovat nový peněžitý příspěvek na stravování z hlediska daňového na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele? Dotaz: Chtěli bychom od roku 2021 poskytovat peněžitý příspěvek na stravování ve výši 70 Kč, což by nepodléhalo zdanění a ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Máme však zaměstnance, kteří mají pracovní směny 12 hodin (poskytovali jsme […]

19/01/21

Přiznání k dani z nemovitých věcí a dani silniční můžete bez rizika sankcí podat až do 1. dubna 2021

V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-CoV-2 (nemoc, karanténa) nemůžete podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční do 1. února, je v letošním roce možné jej podat později, aniž by vám vznikla pokuta za opožděné podání daňového tvrzení. Fakticky se tak termín podání daňového přiznání k těmto daním […]

15/01/21

Bezplatný přístup k technickým normám

Zdroj: Česká agentura pro standardizaci (www.agentura-cas.cz) Odpovědi České agentury pro standardizaci na časté dotazy, které se týkají bezplatného přístupu k technickým normám. Od kdy se očekává, že agentura sjedná s ministerstvy přístup k závazným normám a ty se tak stanou přístupnými pro veřejnost. § 6c odst. 3. zákona č. 22/1997 Sb.? Dotčené ČSN bude Agentura […]

14/01/21

Co přináší stravenkový paušál

Zdroj: Ministerstvo financí Od ledna 2021 je možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou […]

13/01/21

Informace k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021

Generální finanční ředitelství z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vydává tuto informaci, která se týká nájmu nemovitých věcí podle ustanovení § 56a odst. 3 ZDPH ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021. Zdanění nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021 Připomeňme, […]