Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vzdělávání

Nabídka vzdělávacích akcí

16/10/23

POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF

PV

Regionální agrární komora Pardubického kraje a Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí pořádají odborný seminář.

18/07/23

Na Pobřeží pomerančového květu

PV

Ve dnech 4.-11. března 2023 skupina členů Spolku absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi, z. s. navštívila Španělsko, v rámci projektu s názvem: „Vzdělávání v zemědělství s ohledem na změny klimatu“ který je realizován v Programu ERASMUS +. V rámci stáže navštívili oblast Valencijského společenství, konkrétně pak město Alicante a jeho okolí, aby načerpali nové poznatky z oblasti zemědělství a zemědělské výroby, jež jsou v mnohém odlišné od České republiky. Členové byli rozděleni podle svého zaměření na pět skupin, kdy každá působila na jiné farmě a získávala specifické informace, které jsme si vzájemně vyměnili a zpracovali do závěrečného výstupu projektu a pro besedy s veřejností.

14/04/23

Individuální konzultace k Jednotné žádosti a Portálu farmáře

PV

Na pátek 28. dubna 2023 nabízíme v Ústí nad Orlicí individuální konzultace s akreditovaným poradcem Ing. Lubomírem Smrčkem k Jednotné žádosti a Portálu farmáře.

17/10/22

Metodický postup pro optimalizaci velikosti zemědělských pozemků

smf

Metodika vznikla na základě výstupu Funkčního úkolu Ministerstva zemědělství „Integrace optimalizace velikosti a rozměrových parametrů půdních bloků ve vztahu k efektivní zemědělské výrobě a ochraně zemědělského půdního fondu do samostatného modulu Protierozní kalkulačky“ s dobou řešení v letech 2016 – 2017.

10/10/22

Pozvánka na seminář „Počasí, pojištění, PGRLF“ 19.10.2022 od 9 hodin na Chatě Habřinka České Libchavy

smf

Dovolujeme si Vás poznat na seminář „Počasí, pojištění, PGRLF“ 19.10.2022 od 9 hodin na Chatě Habřinka České Libchavy. Letos do Českých Libchav přijede vrcholné vedení ČHMÚ, PGRLF, meteoroložka Alena Zárybnická a zástupci pojišťoven. Počasí a spolehlivá předpověď, aktuality z PGRLF i pojišťoven, o tom všem se 19.10. 2022 můžete dozvědět.

23/09/22

ZÁKLADY ETOLOGIE DOJENÉHO SKOTU PRO CHOVATELE

smf

Tato publikace předkládá čtenáři vybrané základní oblasti obecné a aplikované etologie skotu. Hlavním záměrem bylo vysvětlit souvislosti a zákonitosti chování krav, jejichž znalost může pomoci chovatelům, zootechnikům a ošetřovatelům v jejich každodenní práci.

Zařazeno v Aktuality, Vzdělávání