Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství

Témata

Odkazy
22/02/24

Ministerstvo zemědělství snižuje byrokracii v ekologickém zemědělství. Zvýší se i některé dotace

PV

Ministerstvo zemědělství (MZe) přichystalo úpravy nařízení o ekologickém zemědělství a dobrých životních podmínkách zvířat. Na jejich základě se sníží byrokratická zátěž a vzroste například sazba dotace na pěstování zeleniny v ekologickém režimu. Materiály dnes projednala vláda.

12/12/23

Informace pro žadatele – prokazování produkce EZ 2023

smf

Pro žadatele, kteří hospodaří v režimu ekologického zemědělství (EZ) a pobírají finanční podporu v rámci opatření Ekologické zemědělství (podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb.) pro dotační titul Pěstování zeleniny a speciálních bylin, Pěstování ostatních plodin, Pěstování jahodníku, je stále platná povinnost plnit podmínku prokazování minimální úrovně vlastních výnosů převažující plodiny.

04/12/23

Zahájení povinných školení v rámci opatření Ekologické zemědělství

smf

 Podle nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, je povinné splnit účast na školení jednou za pětiletý závazek, a to nejpozději do konce čtvrtého roku plnění víceletých podmínek. Toto povinné školení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který realizací pověřil Bioinstitut o.p.s. Povinné školení EZ je zpoplatněno, jelikož […]

14/11/23

Statistická šetření ekologického zemědělství – základní statistické údaje (2022)

smf

Tato zpráva je výstupem tematického úkolu s názvem „Statistická šetření ekologického zemědělství (ekologické farmy – bioprodukce, zpracování, odbyt a trh s biopotravinami)“, zpracovávaného každoročně již od roku 2007. Zadavatelem úkolu je Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), odbor environmentální a ekologického zemědělství. Soubor ke stažení Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

23/08/23

Informační brožura – orná půda.

PV

Informační materiály seznamují zemědělce i širší zemědělskou veřejnost se základními podmínkami a způsoby podporovaného hospodaření podle druhu kultury.

15/03/23

Plocha orné půdy obhospodařované ekologicky se mezi lety 2020-2021 rozrostla téměř o 10 %. Přibylo i ekologicky hospodařících zemědělců

PV

Ekologické zemědělství je v České republice na vzestupu. Zatímco v roce 2020 bylo ekologicky obhospodařováno více než 93 tisíc hektarů orné půdy, o rok později to už bylo téměř 103 tisíce hektarů. To je nárůst o 9,7 %. Vyplývá to ročenky Ekologického zemědělství v České republice v roce 2021, kterou nově zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe).

05/01/23

Certifikace a registrace podnikatelů v ekologickém zemědělství a bioproduktů od 1.ledna 2023

PV

V souladu se změnou podmínek registrace a certifikace ekologických podnikatelů i bioproduktů v souvislosti s přijetím prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1378, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2119 o vydávání certifikátů pro hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů a vývozce ve třetích zemích jsou od 1. 1. 2023 platné pouze certifikáty vydané v elektronické podobě za použití systému TRACES.