Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělské komodity

Zemědělské komodity

15/05/24
13/05/24

Zpráva o trhu zeleniny

PV

17. – 18. týden 2024

16/04/24
15/04/24

ČR musí vybrat od velkých podniků neoprávněně poskytnuté dotace z let 2016–2017

PV

Na základě obdrženého rozhodnutí Evropské komise ohledně neslučitelnosti podpor poskytnutých v letech 2016–2017 velkým podnikům v rámci investičních dotačních programů Ministerstva zemědělství je ČR povinna bezodkladně zahájit kroky vedoucí k navrácení poskytnutých dotací zpět do státního rozpočtu, a to včetně úroků. Do doby navrácení prostředků zpět do státního rozpočtu musí být těmto podnikům pozastaveno udělování anebo vyplácení jakýchkoliv jiných národních dotací.