Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

15/05/06

Agroenvironmentální opatření v letech 2007 – 2013.

Veřejná prezentace na semináři o Agro-envi opatřeních a projektu Natura 2000

16/01/06

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE VENKOVA

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 – 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013. Zdroj: MZe-prosinec 2005

27/10/05

Program rozvoje venkova ČR – září 2005 na webových stránkách MZe ČR

Na webových stránkách MZe ČR se můžete seznámit se zněním dokumentů zpracovaných v ČR dle nařízení Rady č.1290/2005 o podpoře rozvoje venkova z EAFRD po r.2006.1. znění 30.6.2005 VÚZE, koordinátor Ing.TomášZídek2.znění 30.9.2005 MZe, koordinátorka Ing.arch.Kamila Matoušková, CSc.

17/09/05

Londýn zvyšuje tlak na reformu evropské zemědělské podpory

Londýn stupňuje tlak na ostatní země v otázce zemědělských dotací. Britský ministr Douglas Alexander totiž uvedl pro francouzský list Le Monde uvedl, že Británie bude prosazovat úplné zrušení zemědělských dotací v roce 2010. Zdroj: Euroskop, 15.09.2005

10/08/05

Návrh VÚZE na rozdělení peněz v EAFRD od roku 2007 znamená snížení sazeb v AEO a LFA o 42 %

Vážení členové SMO, obracíme se na Vás, protože opět cítíme, že přichází doba důležitá pro budoucí prosperitu horských a podhorských oblastí. Jak jistě víte, bude HRDP transformován počínaje rokem 2007 do nového fondu – EAFRD. Toto představuje vedle nových příležitostí také rizika, která se již projevila v nových návrzích na přerozdělení prostředků. Jak současné návrhy VÚZE tak Agrární komory jsou pro zemědělce hospodařícího v méně příznivých oblastech nepřijatelné. Zdroj: SMO

14/07/05

Ministerstvo zemědělství zahajuje osvětu k novému programu EU na rozvoj venkova

Ministerstvo zemědělství zahajuje osvětu k novému programu EU na rozvoj venkova

27/06/05

Podporujeme návrh komise, ne britský

Evropská unie se sice zatím nedohodla na výši rozpočtu pro léta 2007 až 2013, ale už dnes je jasné, že se výrazně změní způsob poskytování agrárních dotací, na něž Brusel vydává nejvíc peněz. Zdroj: Hospodářské noviny 25.6.2005

23/06/05

Strategický plán EU na sjednocení programů rozvoje venkova

Návrh strategického plánu EU na sjednocení programů rozvoje venkova má projít během června 2005 schvalovacím procesem. Ve druhém pololetí 2005 má být dokument schválen ve všech členských státech EU a v prvním pololetí 2006 mají být vypracovány národní plány kompletního programu rozvoje venkova. Cílem současných návrhů je sjednocení rozptýlených programů rozvoje venkova v rámci Unie. Strategie rozvoje venkova se opírá o tzv. čtyři základní osy.

22/06/05

Ministři se dohodli na budoucí podpoře venkova

Ministři zemědělství členských zemí EU se včera v Lucemburku dohodli na pravidlech, podle kterých se budou v rozpočtovém období 2007-2013 čerpat prostředky na rozvoj venkovských oblastí.