Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

ASZ ČR

ASZ ČR

08/04/21

Společné stanovisko zemědělských organizací k protierozní vyhlášce

smf

Na znění protierozní vyhlášky, které bylo zveřejněno minulý týden, pracovali více než dva roky ve společné pracovní skupině zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva zemědělství, a také nevládních zemědělských organizací a odborných institucí.

06/10/13

Zahájen příjem žádostí o podporu v rámci programu Podpora nákupu půdy

smf

Zahájen příjem žádostí o podporu v rámci programu Podpora nákupu půdy

25/07/13

Farmářské slavnosti zavítají do Pardubického kraje

smf

Farmářské slavnosti zavítají do Pardubického kraje.Zdroj: MZe

24/10/12

Jak na prodej ze dvora_

smf

Průvodce sedláka veterinárně hygienickou legislativou. Zdroj: ASZ

11/10/12

K dotačnímu programu Zemědělec

smf

Ke dni 16.10.2012 by měl být na PGRLF ukončen program Zemědělec, jehož prostřednictvím jsou dotovány úroky z investičních úvěrů na nákupy strojů, vybavení či technologií. Zdroj: ASZ

Zařazeno v Aktuality, ASZ ČR, PGRLF

05/10/12

Kontrolovat opravdu od vidlí po vidličku

smf

Dvacet let existují v ČR dělené meziresortní kompetence v oblasti dozoru nad kvalitou a bezpečností potravin. Autor: Petr Havel, zdroj: ASZ

24/09/12

Zprůhlednit financování MAS

smf

Článek ing.Šebka, tajemníka ASZ.