Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Země Visegrádské čtyřky k zastropování přímých plateb

15/06/11
smf

Země Visegrádské čtyřky se shodují, že zastropování přímých plateb by žádoucímu zjednodušení SZP nepomohlo. Zdroj: MZe

Země Visegrádské čtyřky se shodují, že zastropování přímých plateb by žádoucímu zjednodušení SZP nepomohlo
Představitelé zemědělských resortů Visegrádské čtyřky rozšířené o Bulharsko a Rumunsko se shodli na tom, že navrhované zastropování přímých plateb podle velikosti podniků jde proti úsilí o zjednodušení Společné zemědělské politiky. Jednali také o kompenzacích pro pěstitele zeleniny v souvislosti s aférou E.coli. Sjednotili se na požadavku nediskriminačních kompenzací, které by proporcionálně zohlednily ztráty utrpěné zemědělci v jednotlivých členských státech.
V úterý se ve Sliači uskutečnilo setkání ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky, rozšířené o Bulharsko a Rumunsko. Tématy byla Společná zemědělská politika, včetně otázky zastropování přímých plateb. Česká republika na jednání vysvětlila negativa případného zastropování přímých plateb podle velikosti podniků, která jsou důvodem pro její razantní odmítnutí návrhu zastropování a aktivní prosazování nesouhlasného postoje v Evropském parlamentu, a požádala o podporu v této otázce. Jednotlivé země mají rozdílnou strukturu zemědělských podniků, ale shodly se na tom, ze capping nepředstavuje klíčovou podmínku pro úspěch budoucí reformy SZP a je v rozporu se společným úsilím o její zjednodušování.
Dalším tématem byla diskuse k otázce kompenzací producentům zeleniny, kteří utrpěli ztráty v důsledku epidemie EHEC. Zúčastněné země dohodly postup pro úterní jednání řídícího výboru Komise a pro budoucí koordinaci. "Dohodli jsme se, že budeme prosazovat taková pravidla pro odškodnění producentů, která budou nediskriminační vůči zemědělcům v našich zemích a která zohlední proporcionálně ztráty, včetně propadu tržních cen," řekl náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel, který delegaci ČR vedl.
Česka republika převezme otěže předsednictví V4ky od července a budoucí podoba SZP bude v nadcházejících 12 měsících, spolu s obnovitelnými zdroji energie, kvalitou potravin a akvakulturou, jedním ze stěžejních témat tohoto českého předsednictví.
Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe, zdroj: www.egri.cz, 14.6.2011