Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU

26/10/08

Informace SZIF

Informace ze SZIF – schválené žádosti ze 4.kola příjmu žádostí v PRV. Zdroj: www.szif.cz
 

01/10/08

Co se zemědělskou politikou? Rozpory přetrvávají.

Poslední den jednání v Annecy byl ve znamení startu diskuse o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013. Zdroj:

17/03/08

K  reformě zemědělské politiky

Evropská veřejnost se stále velmi příznivě staví k nedávné reformě zemědělské politiky Zdroj: www.europa.eu
 

25/01/08

I pro EU může platit, že ve víně je pravda

Reforma Společné zemědělské politiky je pro Evropskou unii tvrdým oříškem. Zdroj:

22/02/07

Zjednodušení společné zemědělské politiky

Návrh postoje COPA-COGECA k návrhu Evropské komise na technické zjednodušení Společné zemědělské politiky. Zdroj: www.asz.cz
 

03/02/07

Co je trvalé zemědělství z pohledu EU ?

Trvalé zemědělství znamená, že zůstane zachován přírodní zdroj Evropy a jeho jedinečné dědictví, životní prostředí, i budoucím generacím. Jaké jsou jeho úkoly, to nasťiňuje následující příspěvek. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

02/02/07

Seminář-investice do výstavby a rekonstrukce skladovasích kapacit.

Seminář-investice do výstavby a rekonstrukce skladovacích kapacit v rostlinné výrobě a výstavby a rekonstrukce zařízení pro skladování vedlejších produktů živočišné výroby.

29/01/07

Současná situace v přípravě na čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v období 2007-2013

Máme novou vládu – postaví se čelem k venkovu a malým obcím, které pomoc EU naléhavě potřebují ? Zdroj: strukturalnifondy.info, autor: ing. Emil Machálek