Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU

09/03/23

Prezentace z webinářů k Jednotné žádosti 2023

smf

Zveřejňujeme nejaktuálnější prezentace z probíhajících webinářů k Jednotné žádosti 2023. Zdroj: Mze

31/01/23

Cílená podpora investic v rámci SZP do roku 2027

smf

Ministerstvo zemědělství podpoří do roku 2027 investice do technologií šetrných k přírodě, zvířatům a krajině částkou 10 miliard korun

28/12/22

Předpokládaný harmonogram příjmu žádostí pro rok 2023 pro Strategický plán SZP 2023–2027

PV

Harmonogram příjmu žádostí je rozdělen na tři tematické celky: přímé platby a na ně navázané environmentální intervence pilíře 2 SZP (rozvoj venkova), projektové intervence rozvoje venkova a odvětvové intervence.

28/11/22

Evropská komise schválila český Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027

PV

Evropská komise schválila po mnoha měsících vyjednávání s Českou republikou Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027. Oficiálně tak potvrdila pravidla, kterými se budou zemědělci v ČR řídit od 1. ledna 2023. Díky Strategickému plánu přiteče do českého zemědělství v příštích letech přibližně 200 miliard korun.

13/10/22

Strategický plán SZP 2023-2027

PV

Dne 12. 10. 2022 vláda schválila Strategický plán SZP na období 2023–2027.
Jde o znění dokumentu, které obsahuje zapracované připomínky Evropské komise. V tomto znění byl dokument také odeslán k finálnímu schválení Evropské komisi.

Nový Strategický plán společné zemědělské politiky: 200 miliard na ekologii, pestřejší zemědělství a udržitelný rozvoj odvětví

PV

Nový Strategický plán společné zemědělské politiky na období 2023-2027 (Strategický plán SZP), který připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe), se zaměří na udržitelné zemědělství a ekologické hospodaření s ohledem na životní prostředí. Celkem zemědělci, potravináři a lesníci prostřednictvím Strategického plánu SZP získají přibližně 200 miliard korun (asi 8 miliard eur) z evropského a národního rozpočtu.