Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K budoucímu nastavení SZP po roce 2013

09/06/11
smf

Informace k budoucímu možnému  nastavení SZP po roce 2013. Zdroje: ASZ, ZS ČR

Mlha nad II. pilířem Společné zemědělské politiky po roce 2013
Politické elity členských států si připravují pole pro bitvu o peníze daňových poplatníků. Vyjednávání o přídělu zemědělských dotací je nejen diskuze o spravedlivých podmínkách, přímých platbách a „zelené“ politice. Součástí jsou i peníze do méně příznivých oblastí, agroenvironmentální opatření a také různé typy projektů. Obecné principy byly představeny Evropskou komisí v sídle COPA. II. pilíř čekají zásadní změny.
Systém čtyř os bude nahrazen třemi oblastmi, do kterých bruselští úředníci soustředili většinu témat z minulého programu 2007-2013.
Pod obecnými tématy, jako jsou socioekonomická oblast, oblast životního prostředí a zachování životaschopného venkova se schovávají miliardy k přerozdělení.
Priorit, do kterých hodlá Brusel investovat je v tomto okamžiku na stole k jednání šest.
Přenos znalostí do lesnictví a zemědělství, životaschopnost farem, konkurenceschopnost, ochrana ekosystémů, závislých na zemědělství, efektivní využívání zdrojů, nízko-uhlíkové technologie, zaměstnanost a rozvoj venkovských oblastí jsou slovní spojení, která v budoucnosti budou rozpracována do jednotlivých finančních kanálů.
Témat k opatření je více. Mnohá z nich spojuje slovo spolupráce (ekonomická, ekologická, technologická). Dalšími tématy jsou podpora mladých farmářů a řízení rizik. Do obliby se tlačí program LEADER a posílení strategie zdola, založené na místních potřebách.
Bude opuštěn systém os, ale jednotlivá opatření bude možné více kombinovat. Připravuje se sjednocení pravidel pro možnost čerpání dotací i z jiných fondů. Pro zemědělství by mostem mezi fondy mohly být místní akční skupiny z programu LEADER.
Časový plán je jednoduchý. V roce 2011 budou publikovány legislativní návrhy a začne vyjednávání v Evropském parlamentu a na Radě ministrů. V roce 2012 diskuze skončí. Rok 2013 je vyhrazen pro psaní programů a strategií členských států a v roce 2014 bude nová politika zaváděna do praxe.
Mlha je v oblasti výše finančních prostředků, které do zemědělské politiky EU budou směřovat.
Ing. Michal Pospíšil, zahraniční tajemník ASZ ČR, zdroj: www.asz.cz

Polsko nás v boji proti zastropování plateb nepodpoří
Priority polského předsednictví budou: příprava a řízení legislativního balíčku týkajícího se budoucí SZP, kvalita evropských produktů a informovanost spotřebitelů, dosažení dohody k mléčnému balíčku; to sdělil polský ministr zemědělství pan Marek Sawicki. Na otázku definování SZP odpověděl, že skutečná SZP a její reforma musí přejít od historického modelu plateb na více rovnou distribuci plateb, dále, že je nutno zachovat rozpočet na SZP na stejné úrovni a započítat do něj inflaci. Přímé platby by měly být určeny jen aktivním zemědělcům a založeny na objektivních kritériích, jako je např. výměra, LFA, oblasti s vysokou hodnotou s tím, že 2. pilíř SZP by měl být zaměřen na „zelená“ opatření, jako jsou organické zemědělství a AEO. Co se týká „ horkého“ tématu zastropování přímých plateb, sdělil pan Sawicki, že: „toto téma a jeho řešení není pro Varšavu prioritou“. Na otázku, jaký je jeho názor na návrh EK týkající se „greeningu“ do systému přímých plateb v rámci 1. pilíře, sdělil, že „1. pilíř SZP jejíž tak dosti „zelený“ vzhledem k pravidlům a předpisům kontroly podmíněnosti. Jakékoliv další ozelenění by vedlo k nárůstu administrativních překážek,“ varoval ministr Sawicki.
Zdroje: Agrafacts , Zemědělský svaz ČR, 08.06.2011