Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace 2014-2020

Dotace v období 2014 -2020

09/12/19

Výzva MAS pro operaci 19.2.1. v PRV

Lenka Brožková

Informace SZIF

SZIF začne vyplácet dotacina dojnice

Lenka Brožková

Informace SZIF

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020

Lenka Brožková

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 9.12.2019 Přílohy Zásady pro rok 2020 (PDF, 1 MB)

13/11/19

Informace pro žadatele k opatření – Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Lenka Brožková

Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

Eroze 2019 – příručka a další informační podklady

Lenka Brožková

Informace MZE