Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vláda schválila novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR

10/06/11
smf

Kabinet schválil novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR, kterou mu předložil ministr zemědělství Ivan Fuksa.Zdroj: MZe

Změnou zákona o Pozemkovém fondu získá Ministerstvo zemědělství více peněz pro české zemědělce
Kabinet schválil novelu zákona o Pozemkovém fondu ČR, kterou mu předložil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Cílem úpravy je využít prostředků Pozemkového fondu, a zajistit tak pro spolufinancování Programu rozvoje venkova v období mezi lety 2007 až 2013 celkem 560 milionů korun a pro národní dotační programy 540 milionů z mimorozpočtových zdrojů.
Ministerstvo zemědělství dlouhodobě usiluje o to, aby čeští zemědělci měli rovné podmínky se sedláky z ostatních, zejména starších členských zemí EU. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je získat víc peněz z Programu rozvoje venkova, který je spolufinancovaný ze zdrojů EU. „Financování národní spoluúčasti v Programu rozvoje venkova je základním předpokladem k tomu, aby nám Evropská unie dala dotace. Po změně zákona o Pozemkovém fondu zvýšíme národní spoluúčast o 560 milionů korun, tím z Evropské unie získáme téměř 3 miliardy korun,“ vysvětlil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Obvykle akce v rámci Programu rozvoje venkova platí z 80% zdroje Evropské unie, 20% dorovnává český státní rozpočet.
Ministerstvo zemědělství chce použít 1 miliardu a 100 milionů korun, které jsou v rozpočtu Pozemkového fondu nevyužité, zatímco ministerstvo je může použít na posílení Programu pro rozvoj venkova i pro národní dotace. Právě to schválila vláda v novele zákona o Pozemkovém fondu.
Peníze získané z volných finančních zdrojů Pozemkového fondu by také měly posloužit v sektoru chovu prasat. „Producenti vepřového jsou v tíživém postavení, v České republice se také v poslední době rychle snižuje míra soběstačnosti v produkci  této komodity. Proto hledáme rychlé cesty podpory, jednou z nich může být navýšení národních dotačních programů určených například na ozdravení chovů prasat,“ řekl Ivan Fuksa.
Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe, zdroj: www.eagri.cz, 9.6.2011