Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuality

Aktuality

13/07/06
12/07/06

Spuštění portálu o veřejných zakázkách a koncesích

smf

Dne 30. června 2006 byl spuštěn nový portál o veřejných zakázkách a koncesích – www.portal-vz.cz. Cílem portálu je komplexně řešit informovanost zadavatelů a široké veřejnosti v oblasti veřejných zakázek a koncesí.

Dělají zaměstnavatelé vše, co mají?

Povinností, které zaměstnavateli ukládají pracovněprávní předpisy, není zrovna málo

Náležitosti a způsob zasílání faktur

Je nutné, aby na došlých fakturách bylo razítko a podpis? Lze posílat faktury e-mailem? Kde to v zákoně najdeme?

V rezervacích v Pardubickém kraji vzniknou další pralesy

smf

Lesníci ponechají některé části lesů v Pardubickém kraji přirozenému vývoji. Díky tomu vzniknou lokální pralesy, které budou sloužit ekologickým i vědeckým účelům.
Zdroj: Ekolist.cz, 10.07.2006, www.agris.cz

Nová opatření na podporu bioodpadů

smf

Poslanecká sněmovna schválila letos v květnu novelu zákona o odpadech, která mj. obsahuje významná opatření na podporu recyklace odpadů v obcích, konkrétně biologicky rozložitelných odpadů. Zdroj: Moderní obec, www.EnviWeb.cz ,11.07.2006

11/07/06

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2006

smf

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1018/2006
ze dne 4. července 2006,kterým se mění nařízení (ES) č. 2799/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko určené k použití jako krmivo a pokud jde o prodej tohoto sušeného odstředěného mléka

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006

smf

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce.

Poskytování ochranných nápojů

Slunce láká svými paprsky do přírody, ale pokud setrváváte v zaměstnání, je vhodné si ujasnit, zda máte nárok na poskytování ochranných nápojů. Pokud ano, za jakých podmínek? Je tento nepěněžní příjem předmětem daně z příjmů zaměstnance a daňově účinným výdajem zaměstnavatele?

Sdělení k posuzování úhrad za vyšetření řidičů

Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku včetně úhrad za vyšetření řidičů podle nového § 87a zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou u zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem.