Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

HRDP »

HRDP

HRDP

27/09/07

Termín pro výsev meziplodin

smf

Dne 10. října končí termín pro výsev stanovených meziplodin dle NV č.242/2004 Sb. – dotace AEO.

Zařazeno v Aktuality, HRDP

13/08/07

Výroční hodnotící zpráva o programu HRDP za rok 2006

smf

Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální plán rozvoje venkova ČR za rok 2006. Zdroj: www.mze.cz
 

Zařazeno v Aktuality, HRDP, Informace z ČR

22/05/07

Výklad výpočtu započitatelného přívodu N na travní porosty (limity u pastvin) v roce 2007

smf

Tabulka přepočtů u různých kategorií hospodářských zvířat. Autor: ing. Jiří Střelka, CSc, zdroj: www.kis-stredocesky.cz
 

Zařazeno v Aktuality, HRDP, Informace z ČR

27/04/07

Znovu obnova a přísev TTP

smf

Stížnost na postup Státního zemědělského intervenčního fondu. Zdroj: www.agroweb.cz, 25.4.2007
 

26/04/07

Shrnutí změn AEO dle HRDP

smf

Shrnutí změn nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření vyplývající z novely č. 351/2006 Sb. a novely č. 81/2007 Sb. Zdroj: www.mze.cz
 

Zařazeno v Aktuality, HRDP, Informace z ČR

12/04/07

Ošetřování travních porostů dle nového AEO

smf

Přehledná tabulka, obsahující podmínky v podopatření šetřování travních porostů dle nového NV k AEO. Autor: ing. Radek Musil, AK Šumperk

Zařazeno v Aktuality, HRDP, Informace z ČR

Legislativa k AEO schválena

smf

Vláda schválila novelu nařízení č. 242/2004 Sb. a nové nařízení vlády k právádění agroenvironmentálnívj opatření. Zdroj: www.mze.cz
 

Zařazeno v Aktuality, HRDP, Zemědělství

16/03/07

Podpory pro oblasti LFA a NATURA 2000

smf

Presentace  k připravovanému vládnímu nařízení k LFA a NATURA 2000. Konečné znění Nařízení vlády k LFA a Natura 2000  pro rok 2007  vyjde asi v polovině dubna. Zdroj: ÚZPI, MZe

09/03/07

Informace SZIF pro žadatele na opatření Lesnictví

smf

Nové formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu pro rok 2007. Zdroj: www.szif.cz
 
 

Zařazeno v Aktuality, HRDP