Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Při vývozu zvířat je nutná evidence v plemenné knize

02/08/06
smf

Chovatelé vyvážející do zahraničí skot musí mít potvrzení o jeho původu, jinak se vystavují riziku jeho vrácení zpět do ČR. Upozornil na to tajemník Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR (SCHHS) Josef Pazdera.
Zdroj: www.Agris.cz, 01.08.2006