Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

25/01/23

Prodej brambor ze dvora

smf

Seznam prodejců brambor ze dvora dodal a zaktualizoval Český bramborářský svaz. Seznam ke stažení  Zdroj: http://www.cbshb.cz/

16/03/22

Olejniny 2022

PV

SDO – ozimá řepka ozimá, len setý PO – hořčice bílá, mák setý, kmín kořenný

03/03/22

Dávky dusíku doporučované při hnojení slámy jsou zbytečně vysoké. Snižte je a ušetříte peníze i klima, tvrdí výzkumníci z VÚRV

smf

Vědci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) zveřejnili novou metodiku o přínosech a rizicích užívání dusíkatých hnojiv na podporu rozkladu slámy.

16/12/21

Výskyt hraboše polního v závěru roku 2021

smf

Výskyt hraboše polního v závěru roku 2021 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí celoroční monitoring výskytu hraboše polního. Intenzita výskytu tohoto škůdce aktuálně odpovídá situaci let bez gradace. K preventivním opatřením, které lze nyní využít, patří instalace berliček pro dravce, a to zejména do porostů krmných plodin. Stav hraboše polního od počátku letošního roku […]

07/01/21

Tržní informační systém

52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 51_50 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 51_50 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 52_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny

03/12/20

Tržní informační systém

11_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Obiloviny a olejniny 48_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 48_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 48_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 11_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Drůbež

24/11/20

Tržní informační systém

46_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 46_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 47_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina

19/11/20

Tržní informační systém

45_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 45_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 46_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 46_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky 22_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina