Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

08/07/20

ZPRÁVA O TRHU OVOCE

Lenka Brožková

Cenový servis – Ovoce a zelenina

Lenka Brožková

Cenový servis – Ovoce a zelenina 13_2020

01/07/20

Cenové hlášení

Lenka Brožková

CENOVÉ HLÁŠENÍ –MLÉKÁRENSKÉ VÝROBKY ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN, OLEJNIN A KRMIV – květen ZPRÁVA OTRHU ZELENINY – 25. a 26. týden  

24/06/20

Tržní informační systém – Ovoce a zelenina

Lenka Brožková

25_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina

23/06/20

Tržní informační systém – Ovoce

Lenka Brožková

12_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Ovoce 11_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Ovoce

19/06/20

Tržní informační systém – Zelenina, Skot, Prasata a selata

Lenka Brožková

11_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 24_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 24_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata

17/06/20

Tržní informační systém – Ovoce a zelenina; Mlékárenské výrobky

Lenka Brožková

24_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 24_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

08/06/20

Tržní informační systém – Ovoce, Skot, Prasata a selata, Mlékáresnké výrobky

Lenka Brožková

11_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Ovoce 22_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Skot 22_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Prasata a selata 22_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Mlékárenské výrobky

04/06/20

Tržní informační systém – zelenina, Ovoce a zelenina, Obiloviny

Lenka Brožková

10_2020 Tržní informační systém > Zprávy o trhu > Zelenina 22_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Ovoce a zelenina 22_20 Tržní informační systém > Cenový servis > Obiloviny