Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionální operační program NUTS II SEVEROVÝCHOD

03/08/06
smf

Regionální operační program regionu NUTS II Severovýchod (ROP) je jednou z částí z celé soustavy programovacích dokumentů připravovaných Českou republikou a jejími regiony s cílem předložit Evropské komisy nástroje, prostřednictvím kterých bude možné naplňovat cíle Evropské unie a její politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Pro region NUTS II Severovýchod a jeho operační
program je relevantní Cíl 1 – Konvergence.